Vijesti

15.10.2009. 13:59:24 - Ivana Knežević (Vjesnik)

Milijun eura za zapošljavanje žena

(Foto: FaceMePLS)

Iako su žene na tržištu rada i dalje u nepovoljnijem položaju od muškaraca, ova će godina na svjetskoj razini vjerojatno donijeti značajnu promjenu i to zahvaljujući prije svega gospodarskoj krizi te velikom broju otpuštenih muškaraca. Naime, u SAD-u, iz kojeg je svjetska kriza i krenula, žene će prvi put u povijesti preteći muškarce po brojnosti u radnoj snazi.
Prema podacima američkog ministarstva rada, od 132 milijuna radnih mjesta, čak 49,83 posto trenutačno pripada ženama te se pretpostavlja da će one do kraja godine činiti većinu zaposlenih u SAD-u.
Iako se taj povijesni preokret pripisuje aktualnoj krizi, činjenica je da udio žena u radnoj snazi već godinama raste. Tome svakako pridonose i brojne mjere koje se poduzimaju kako bi žene postale što konkurentnije, odnosno ravnopravne muškarcima na tržištu rada.


U Hrvatskoj je situacija slična onoj na svjetskoj razini, a najnoviji podaci potvrđuju da su žene obrazovanije od muškaraca, no slabije su plaćene te ih je više među nezaposlenima. Kako bi se ta slika počela mijenjati, svakako će pomoći i ovih dana raspisan natječaj u Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva kojim će se dodjeljivati bespovratna sredstva u okviru projekta "Žene na tržištu rada". Provedbeno tijelo tog projekta je Hrvatski zavod za zapošljavanje na čijoj je internetskoj stranici i objavljen poziv za prijavu na informativne radionice za potencijalne korisnice novca bespovratne pomoći koju u okviru programa IPA financira Europska unija. Natječaj je otvoren do 30. studenoga, a cilj programa je povećanje zapošljivosti nekonkurentnih grupa žena, odnosno pomoć u boljoj dostupnosti tržišta rada. Pri tom je planirano da se za cijeli projekt "Žene na tržištu rada" utroši do milijun eura. Takvi su projekti nužni jer unatoč nekim pozitivnim pomacima žene još uvijek značajno zaostaju za muškarcima.


Tako u SAD-u, na primjer, žene rade u prosjeku manje sati nego muškarci, zauzimaju više radnih mjesta s pola radnog vremena te zarađuju 20 posto manje od muškaraca.
Prema najnovijim podacima Državnog zavoda za statistiku, kada je u pitanju položaj žena i muškaraca u hrvatskom društvu, vidljivo je da su žene prosječno obrazovanije od muškaraca, ali ih je više među nezaposlenim i neaktivnim stanovništvom. Žene u Hrvatskoj zarađuju manje od muških kolega u svim sektorima, osim u rudarstvu i građevinarstvu, gdje su zarade izjednačene. Najviše su, pak, potplaćene u prerađivačkoj industriji, financijskom posredovanju te u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi.


Hrvatske radnice potplaćene, ali ipak manje nego u EU
Prema posljednjim istraživanjima, hrvatske radnice u prosjeku zarađuju 12,5 posto manje za isti posao od muškaraca. Iako loše, to je još uvijek bolje od europskog prosjeka. Naime, na razini EU-a žene zarađuju 17,8 posto manje od muških kolega, a u Njemačkoj, na primjer, čak 23 posto manje. Među nezaposlenima je 62,2 posto žena, dok ih je među neaktivnim stanovništvom 59,3 posto. A muškarci su u boljem položaju i kada je u pitanju politički angažman budući da je među saborskim zastupnicima samo 20,9 posto žena.

Tagovi: hzz, ministarstvo gospodarstva, tržište rada, zapošljavanje

Vezani članci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM