Vijesti

06.04.2017. 08:50:52 - Libela

Priopćenje organizacije mladih Status-m

Nedopustivo je da sve manje očeva koristi rodiljni i roditeljski dopust

Brojna su istraživanja pokazala kako djeca očeva koji su aktivno uključeni u njihov odgoj pokazuju veći stupanj socijalizacije, emocionalnog razvoja te bolja akademska postignuća. Također, pokazalo se kako uključenost očeva u brigu o djeci doprinosi boljoj kvaliteti života očeva samih – poboljšava njihove odnose, kako s partnericom, tako i djecom, pozitivno utječe na razvoj i mentalno zdravlje djeteta te podiže opću kvalitetu života majke i djeteta. Međutim, u Izvješću o radu za 2016. godinu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova jasno se ističu porazni rezultati uključenosti očeva u život njihove djece, posebice u njihovoj najranijoj dobi.

S obzirom na porazne rezultate o korištenju rodiljnih i roditeljskih dopusta očeva, Organizacija mladih Status:M želi ukazati na nužnost zagovaranja i poticanja aktivnog očinstva, kako sa zakonske i institucionalne, tako i s društvene i obiteljske razine.

U Izvješću o radu za 2016. godinu Pravobraniteljice za ravnopravnost spolova navodi se kako je došlo do značajnog pada u korištenju rodiljnog i roditeljskog dopusta očeva. Tijekom 2016., ukupno je samo 158 očeva koristilo rodiljni dopust, a njih samo 1930 koristilo je roditeljski dopust. Takve brojke same po sebi možda i ne zvuče zabrinjavajuće, toliko dugo dok se ne stave u omjer s ukupnim brojem novih očeva tijekom 2016 godine. Tek se tada uviđa poraznost ovih brojki - tijekom 2016. godine od tisuću očeva, samo je dvoje koristilo rodiljni dopust (tijekom prvih šest mjeseci djetetova života), odnosno, samo četiri oca od 100 koristilo je roditeljski dopust.

Aktivna uključenost muškaraca u obiteljski život, odnosno živote partnerica i djece, stvara priliku za ostvarivanje ravnopravnosti i dobrobiti, kako ženama i djeci, tako i samim muškarcima. Aktivno očinstvo doprinosi boljem zdravstvenom stanju majke i djeteta, jačim i ravnopravnijim partnerskim odnosima, smanjenju nasilja nad ženama i djecom te dugoročnim dobrobitima za djecu.  Uključenost očeva u odgoj djeteta i brigu o djetetu, kućanske poslove te ostale aspekte obiteljskog života, važan je čimbenik postizanja rodne ravnopravnosti u roditeljstvu.

Unatoč tome što imaju važan utjecaj na vlastitu djecu, posebice u njihovoj najranijoj dobi, kada djeca uspostavljaju prve kontakte i ostvaruju snažnu povezanost s osobama oko sebe, očeva, nažalost, i dalje nema, odnosno, mnogo manje sudjeluju u brizi za dijete od majki. Ako i sudjeluju, rade to uglavnom autoritarno, postavljajući stroga pravila, ili, sasvim suprotno, kroz laissez-faire prizmu igre i zabave s djecom, dok su majke te od kojih se očekuje obavljanje repetitivnih poslova koji se tiču njege i skrbi za dijete (npr. kuhanje, mijenjanje pelena) i odgoja, a kasnije npr. briga o tome da se djeca drže pravila, briga o njihovim obrazovnim postignućima i sl.

Apsolutno je nedopustiva situacija u kojoj postoje zakonske mogućnosti za korištenje rodiljnih i roditeljskih dopusta očeva, no sve manje očeva te mogućnosti uistinu i koristi. Nekoliko je mogućih razloga ovako poraznih rezultata - osim financijske strane (muškarci još uvijek zarađuju više od žena), muškarci se često susreću i s veoma negativnim reakcijama okoline, posebice drugih muškaraca i poslodavaca.

Nedovoljna uključenost očeva u odgoj djece direktni je rezultat rodne nejednakosti u društvu, odnosno krutih rodnih normi i stereotipa prema kojima se odgaja nas, a prema kojima onda, svoju djecu odgajamo i mi.

Upravo zato, Status:M zahtjeva veću senzibilizaciju društva o važnosti uključenja očeva u aktivan odgoj djeteta, počevši od senzibilizacije okoline i poslodavaca te u konačnici, uvođenjem posebnog dopusta za očeve u trajanju od mjesec dana tijekom djetetovih prvih šest mjeseci, kojeg zagovara i Pravobraniteljica za ravnopravnost spolova.

Rodna ravnopravnost u roditeljstvu ne može biti ostvarena bez aktivnog i odgovornog sudjelovanja očeva u odgoju djece. Želimo društvo u kojoj će očevi bez stigme i uz potporu okoline i poslodavaca moći koristiti rodiljni i roditeljski dopust ne samo deklarativno, već i u praksi te na taj način biti očevi u punom smislu te riječi. 

Tagovi: pravobraniteljica, ravnopravnost spolova, rodiljni dopust, roditeljski dopust za muškarce, status m

Vezani članci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM