Vijesti

01.04.2016. 11:45:00 - Libela

Izvješće za 2015. godinu

Izvješće pučke pravobraniteljice: potrebno je uložiti više napora u sprječavanje kršenja ljudskih prava i diskriminacije

Pučka pravobraniteljica Lora Vidović podnijela je Hrvatskom saboru Izvješće za 2015. godinu, koji sadrži pregled stanja ljudskih prava i sloboda te pojava diskriminacije u Hrvatskoj. Izvješće je nastalo na temelju pritužbi građana, informacija prikupljenih u svakodnevnoj suradnji s dionicima, tijekom terenskih obilazaka te iz medija, ali i podataka koje su za potrebe njegove izrade dostavile državne institucije i druga javnopravna tijela, socijalni partneri, vjerske zajednice, organizacije civilnog društva i mnogi drugi.

U Izvješću se ističe kako je tijekom 2015. godine pučka pravobraniteljica postupala u 13 posto više predmeta u odnosu na 2014., a čak 80 posto više nego 2012., što zasigurno govori o boljoj dostupnosti Ureda građanima/kama, dok pregled i analiza stanja pokazuju da je na svim razinama vlasti potrebno uložiti znatno više napora u sprječavanje kršenja ljudskih prava i sloboda te diskriminacije.

Najveći broj pritužbi i dalje pristiže za područje pravosuđa, a pretežno se odnose na nezadovoljstvo sudskim odlukama i dugotrajnost sudskih postupaka. No nepovjerenje građana/ki i dalje je prisutno u gotovo svim područjima povodom kojih nam se obraćaju, s osjećajem nejednakosti pred zakonom.

U blagom je porastu broj pritužbi na diskriminaciju, no još uvijek nedovoljno za zaključak kako su građani i građanke bolje informirani/e o tome što diskriminacija jest i kako se od nje mogu zaštititi. Stoga je i dalje važno provoditi edukacije stručnjaka/inja, provoditelja zakona, predstavnika/ica institucija i udruga kako bi sustav zaštite od diskriminacije bio učinkovitiji. I dalje su prisutne predrasude, stereotipi i netrpeljivost prema manjinama. Tako je svaka četvrta pritužba na diskriminaciju koju smo zaprimili bila na osnovu rase, etničke pripadnosti ili boje kože te nacionalnog podrijetla, pri čemu su posebno ugrožene srpska i romska nacionalna manjina.

Više o cjelokupnom izvješću pročitajte na linku.

Tagovi: diskriminacija, hrvatska, izvješće, ljudska prava, pučka pravobraniteljica

Vezani članci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM