Vijesti

05.09.2014. 11:43:00 - Libela

Izvje规e UN-a

Jedna od 10 djevoj鑙ca seksualno je zlostavljana

Oko 120 milijuna djevoj鑙ca diljem svijeta, odnosno jedna od njih 10, silovana je i seksualno zlostavljana do svoje 20. godine, ka緀 se u izvje规u UN-a.

Agencija za djecu UNICEF ka緀 kako je 95.000 djece i tinejd緀ra, ve鎖nom iz Latinske Amerike i Kariba ubijeno tijekom 2012. godine. Ovo ukazuje na to da su djeca globalno svakodnevno izlo緀na nasilju i zlostavljanju.

Studijom je obuhva鎒no 190 zemalja.

Istra緄vanje je pokazalo da su 筫stero od desetero djece u dobi izme饀 dvije i 14 godina 緍tve svakodnevnog fizi鑛og zlostavljanja.

Isto tako, istra緄vanje pokazuje da je jedna od tri djevojke u dobi izme饀 15 i 19 godina u nekom trenutku imala izvanbra鑞i odnos ili bila 緍tva emocionalnog, fizi鑛og ili seksualnog nasilja od strane svojih mu緀va ili partnera.

Partnersko nasilje posebno je rasprostranjeno u Demokratskoj Republici Kongo, Ugandi, Tanzaniji i Zimbabweu, navodi se u izvje规u.

Od zemalja obuhva鎒nih istra緄vanjem, gotovo polovica svih djevojaka u dobi od 15 do 19 godina vjeruje kako je suprug opravdano udario svoju 緀nu.

S druge pak strane, istra緄vanje pokazuje kako su glavni uzrok smrtnosti dje鑑ka u dobi izme饀 10 i 19 godina ubojstva, a me饀 vode鎖m su zemlje Latinske Amerike, poput Venezuele, Paname, Brazila i Kolumbije.

U izvje规u je nagla筫no i kako je nasilje nad djecom u nekim zemljama i dalje dru箃veno prihva鎒no ili se pre箄tno odobrava, a vrlo 鑕sto se 緍tve boje prijaviti nasilje.

Izvr筺a direktorica UNICEF-a Anthony Lake ka緀 kako "nasilje ne poznaje granice u godinama, podru鑚u, religiji i nacionalnosti", te da se nasilje "doga餫 na mjestima gdje bi djeca trebala biti sigurna, u njihovim domovima, 筴olama i zajednicama, a po鑙nioci su nerijetko 鑜anovi porodice, nastavnici, susjedi ili druga djeca."

"Nasilje nad djecom, izravno ili neizravno, mo緀 uzrokovati traumu, nisko samopo箃ovanje, lo筫 zdravlje i lo筰ji status u 筴oli, te u nekim slu鑑jevima, to mo緀 dovesti do depresije, alkohola i zlouporabe droga, samoozlje餴vanja, pa 鑑k i samoubojstva", rekao je Gaeta Rao Gupta, zamjenik izvr筺e direktorice UNICEF-a. 

Tagovi: djeca, istra緄vanje, izvje规e, partnersko nasilje, seksualno zlostavljanje, un, unicef

Vezani 鑜anci:

Facebook komentari

Prika緄 stare komentare (4)

Stari komentari

Bocko:
Prema relevantnim isra緄vanjima i statistikama, 30-4'0% 緍tava pedofila u razvijenim dr綼vama su dje鑑ci.
Za箃o bi u Africi ili Latinskoj americi bilo druga鑙je?

Nadalje, u stra筺im masovnim silovanjima u Africi , u ratom razorenim dr綼vama poput Konga, Sijera Leonea, liberije, Ruande - 40 % os svih silovanih 緀na silovale su - 瓻NE!

U razvijenim dr綼vama vidimo pravu malu epidemiju slu鑑jeva gdje su razne u鑙teljice seksale svoje 13-godi筺je u鑕nike.

U ratovima su 緍tve silovanja nerijetko i mu筴arci.
Treba li pokazati one slike iz Abu Ghraiba, , ili poslu筧ti svjedo鑕nje zlostavljanih mu筴araca iz logora Keraterm u Bosni?

Za箃o se onda stalno prikazuje 緀ne isklju鑙vo kao 緍tve, a mu筴arce kao po鑙nitelje?

Koliko dugo jo 鎒 takve la緄 prolaziti, 箃o mislite?
05.09.2014. 18:19
Trudnica:
www.neontommy.com/news/2013/10/pedophilia-sexual-orientation

Pedofili se bore da im se "seksualna privla鑞ost prema maloljetnicima" prizna kao seksualna orijentacija, a s druge strane apelira se na to da se djeci pove鎍ju seksualna prava i da ih se u tome educira. Ok, ljudi, gdje je vi筫 granica normalnosti?

Boli me briga 箃o odrasli ljudi rade sve dok to ne ugro綼va ne鑙ju slobodu (箃o uklju鑥je prava). Djeca? To je sasvim druga pri鑑...
17.10.2014. 20:30
Bocko:
@trudnica

Ako te to uistinu boli, onda nemoj biti dio tima koji to podr綼va.

Nemoj podr綼vati feministi鑛i genderisti鑛i seksualni odgoj koji seksualizira djecu od vrti鎍, nemoj podr綼vati feminizam koji veli鑑 pedofilke u svojim redovima poput npr Simone de Beauvoir, ...

Upoznaj se sa procesom kako je na potpuno isti na鑙n kao 箃o se sada skida pedofilija sa liste poreme鎍ja prije pola stolje鎍 skinuta homoseksualnost.

Evo ti slu鑑j iz susjedne italije:
www.sott.net/article/271153-Psychopathic-Italian-high-court-overturns-paedophile-conviction-as-11-year-old-in-love


Da citiramo:
"Italy's highest court has overturned the conviction of a 60-year-old man for having sex with an 11-year-old girl, because the verdict failed to take into account their "amorous relationship".
Pietro Lamberti, a social services worker...."

Dakle, talijanski vrhovni sud proglasio je da 60 - godi筺ji socijalni radnik nije pedofil jer je sa 11 godi筺jom djevoj鑙com bio 'u ljubavnoj vezi'.

Igrom slu鎍ja moje mla餰 dijete je k鎒r od 11 godina.
I sad kad neki 60 - godi筺ji pedofil poseksa moje dijete, ja 鎢 morati iskazati veliko odu筫vljenje za svoga 'zeta', ina鑕 鎒 se mene i sve kojima se to ne svi餫 javno optu緄ti za PEDOFILOFOBIJU.
18.10.2014. 07:57
Bocko:
Evo dajem ovaj link:
pjmedia.com/instapundit/?s=%22teach+women+not+to+rape%22

U鑙te 瓻NE da NE SILUJU !

Link navodi preko 50 slu鑑jeva gdje su 緀ne, naj鑕规e u鑙teljice, silovale svoje u鑕nike, 鑑k i u dobi od 10 godina.


Ali, naravno, kada se govori o pedofiliji, onda se spominju samo mu筴arci kao po鑙nitelji.
Pitanje je koliko bi na筶i slu鑑jeva 緀na pedofilki kad bi stvarno tra緄li.
Jer 箃o ne tra緄., te筴o 鎒 na鎖.
21.10.2014. 07:03

Stup srama

Iz drugih medija

AEM