Vijesti

16.06.2014. 12:03:03 - Dinko Gruhonjić (EurActiv.rs)

'Novinarstvo je oteto od novinara i novinarki, a mediji su oteti od publike'

'Biti novinarka danas znači biti društveno degradirana na sluškinju biznismena'

Novinarstvo je oteto od novinara i novinarki, a mediji su oteti od publike, zaključili/e su u Tirani sudionici i sudionice regionalne konferencije o integritetu medija u jugoistočnoj Europi i poručili/e da se takva loša slika može promijeniti samo ako za to postoji volja unutar same profesije, prenosi EurActiv.rs.

Sudionici/e skupa upozorili/e su na jačanje pritiska na medije, korupciju, neadekvatne medijske zakone, netransparentnost vlasništva nad medijima, miješanje države i oglašivača u medijsko tržište.

"Mediji mogu vratiti integritet samo ako postoji konsenzus oko stava da oni imaju obavezu da služe javnom interesu i da zadovolje komunikacijska prava građana i građanki", rečeno je na konferenciji.

"Mediji koji ne služe javnom interesu, korumpirani su, a korumpirani mediji su duboko nedemokratski. Ali, to nije samo problem ove regije, već bi se moglo reći da je to postalo globalni problem, pa se moraju tražiti i globalna rešenja", istaknula je koordinatorica Medijske opservatorije za jugoistočnu Europu Brankica Petković.

Prema njenim riječima, iz dana u dan jačaju pritisak na medije, što blokira i uništava mogućnost da mediji služe javnom interesu, a to veoma škodi demokraciji. Sudionici/e skupa su istakli da velike probleme u funkcioniranju medija predstavljaju neadekvatni medijski zakoni, ali i činjenica da se zakoni koji postoje i koji su solidno napisani, zapravo ne provode.

Veliki problem je i netransparentnost vlasništva nad medijima, kao i direktno i indirektno miješanje države u medijsko tržište, ali i u rad javnih radio-televizijskih servisa koji nisu nezavisni od političkog utjecaja.

Otvoreno je i pitanje jesu li novinari i novinarke žrtve takvog sistema ili su zapravo i sudionici i sudionice u uništavanju integriteta medija.

"Biti novinar/ka danas znači biti društveno degradiran/a na slugu biznismena, profesionalno sveden/a na držača/icu mikrofona, a ekonomski sveden/a na osobu bez prava, s plaćom koja je često niža od prosječne", navedeno je u zaključcima studije Medijski integritet, koju je izradila grupa autora/ica koja se bavi analizom medijske situacije u jugoistočnoj Europi.

Na dvodnevnoj konferenciji u Tirani učestvovali su predstavnici medija, novinarskih udruženja, regulatornih tela, kao i medijski stručnjaci iz jugoistočne Europe.

Tagovi: brankica petković, mediji, novinari, novinarke, novinarstvo, oglašivači, politički utjecaj, prava, profesija, radna prava, radnička prava, regija, tirana, transparentnost, vlasništvo, zakoni

Vezani članci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM