Vijesti

16.09.2013. 14:17:20 (Pravo na grad)

borba se nastavlja!

Teodoru Celakoskom prestižna europska nagrada za razvoj civilnog društva

Teodor Celakoski

Teodor Celakoski (Foto: M.M.)

Ugledna Europska kulturna fondacija (European cultural foundation - ECF), institucija s više od 60 godina tradicije i jedina paneuropska kulturna fondacija, odala je posebno priznanje Teodoru Celakoskom, projektnom direktoru Multimedijalnog instituta Zagreb.

Komisija Fondacije izabrala je Celakoskog za laureata Nagrade princeze Margriet (ECF Princess Margriet Award), koja se od 2008. godine dodjeljuje istaknutim pojedincima/kama prepoznatima na europskoj razini po svom posebnom doprinosu u razvoju civilnog društva, ali i pokretanju društvene dinamike i promicanju univerzalnih europskih vrijednosti u svojim lokalnim sredinama.

U objašnjenju odluke stoji da je Celakoski kao vodeći zagrebački kulturni aktivist za laureata izabran zbog svoje uloge u kataliziranju modela suradnje između kulture i civilnog društva u Zagrebu, na širem prostoru Hrvatske i diljem bivše Jugoslavije. Napominje se da je Celakoski unutar kolektivnih nastojanja bio jedan od ključnih pokretača brojnih hrvatskih platformi, mreža, trajnih inicijativa i institucija - Multimedijalnog instituta MaMa, Clubtura, Prava na grad, POGON-a, Zaklade Kultura nova. U suradnji s tim kolektivima, ističe se u objašnjenju, Celakoski je kreativno koristio resurse u teškim okolnostima kako bi uključio javni interes u kulturne politike i prostorno planiranje i, iznad svega, omogućio suradnju između civilnog društva, neovisnih kulturnih organizacija i javnih institucija.

Uz Celakoskog, kao laureat Nagrade princeze Margriet za 2014. godinu izabrana je i skupina talijanskih umjetnika/ca i kazališnih djelatnika/ca organiziranih pod imenom Occupato, a koji/e su u lipnju 2011. godine najstarije rimsko kazalište Teatro Valle spasili/e od privatizacije te su ga pretvorili/e u prostor koji daje glas zajedničkom dobru. Kazalište je otad trajna platforma građanske snage gdje se susreću umjetničko eksperimentiranje, politička debata i šire društvo.

"Širom Europe sve su artikuliranije kulturne, društvene i političke inicijative koje se suprotstavljaju neoliberalnoj mantri i dominantnoj praksi privatizacije svega javnoga i zajedničkoga. Europska kulturna fondacija ovogodišnjim nagradama očito želi naglasiti da prepoznaje navedene procese kao važne za demokratizaciju i društvenu pravdu. Ovu nagradu ću shvatiti kao podstrijek za buduće aktivnosti stvaranja široke društvene platforme za obranu javnih i zajedničih dobara", izjavio je Celakoski.

Celakoski i Teatro Valle Occupato će Nagradu princeze Margriet i pripadajućih po 25.000 eura iz nagradnog fonda primiti na posebno organiziranoj svečanoj kraljevskoj ceremoniji na najvišoj razini koja će se održati 18. ožujka 2014. godine u Bruxellesu.

Suradnjom s kreativnim intelektualcima/kama i umjetnicima/cama diljem svijeta ECF vjerno podupire kulturu u Europi u proteklih 60 godina. Krajnji je cilj te potpore da kultura angažira ljude i nadahnjuje ih kako bi nadmašili svoja ograničenja. Ujedinjavajuća je snaga kulture važna sastavnica za stvaranje otvorenog, inkluzivnog i demokratskog društva neophodnog za Europu. U svojstvu predsjednice Europske kulturne fondacije, Njezino Kraljevsko Visočanstvo princeza Laurentien od Nizozemske aktivna je zagovornica zadaća Fondacije.

Tagovi: aktivizam, civilno društvo, demokracija, europska kulturna fondacija, građanstvo, hrvatska, nagrada princeze margriet, pasrticipacija u odlučivanju, pravo na grad, teodor celakoski, zagreb

Vezani članci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM