Vijesti

14.04.2009. 14:16:59

Osnovana INFOTEKA

(Foto: art crimes)

17. ožujka ove godine registrirana je "INFOTEKA - ženski informaciono dokumentacioni centar". INFOTEKA je dobrovoljno, nestranačko i samostalno udruženje građanki i građana okupljenih oko feminističkih i općih principa nenasilja, nediskriminacije, ženskih ljudskih prava i ljudskih prava uopće. Osnivačice su: Arijana Čatović, Duška Andrić-Ružičić, Edita Ostojić, Jadranka Balta i Selma Hadžihalilović.

Osnovni cilj INFOTEKE je unaprijeđenje kvalitete života žena i djevojčica u BiH, a kroz ostvarenje prava zajamčenih Ustavom Bosne i Hercegovine, Zakonom o ravnopravnosti spolova BiH, ostalim važećim zakonima u BiH i međunarodnim konvencijama i deklaracijama usvojenim i ratificiranim od strane Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. "Svoje ciljeve ostvarivaćemo kroz aktivnosti zalaganja i javne akcije, kroz istraživacke i edukacijske programe, kroz izdavaštvo, te angažmanom u mrežama sličnih organizacija, te u partnerstvu s drugim organizacijama. Iskustva koja smo stekle tijekom godina provedenih u Medici nastavićemo obogaćivati, cijeneći naslijeđe koje smo kao osobe unijele i u novu organizaciju." stoji u priopćenju INFOTEKE.

 

Kontakti:
INFOTEKA
Ženski informaciono dokumentacioni centar
Adresa: Mokusnice 10; 72000 Zenica; Bosna i Hercegovina
Tel/fax: +387 32 446-260 / 446-261 / 446-262
E-mail:   infoteka@infoteka.org.ba
              infoteka@bih.net.ba
              infoteka.ze@gmail.com

Individualni kontakti:
Duska Andric-Ruzicic: duska@infoteka.org.ba
Selma Hadzihalilovic:  selma@infoteka.org.ba
Jadranka Balta: jaca@infoteka.org.ba
Arijana Catovic: arijana@infoteka.org.ba
Edita Ostojic: edita@infoteka.org.ba

Tagovi: bih, predstavljamo, ženske udruge

Vezani članci:

Facebook komentari

Stup srama

Iz drugih medija

AEM