Vijesti

01.04.2009. 12:47:54 - Tomislav Sinković (She.hr)

Prikazi položaja žena

Shvaćanje uloge i položaja žene mijenjala se kroz povijest. Na to su djelovali pokreti i borci za prava žena koji su s vremenom jačali svijest ljudi o položaju žena, koji je u povijesti bio ispod svake razine.

Prikaz žene u vizualnim umjetnostima

Ženama su se konstantno nametale uloge onoga što se od njih očekivalo, bez da ih se zapravo pitalo što one same žele. Ilustracija, karikatura i crtani film dozvoljavale su autorima slobodu izražavanja i prikazivanja žene kroz crtanje.

Kako bi potakle umjetnike da svojim radovima izraze vlastita promišljanja o statusu žene u društvu kroz povijest, Željka Mezić i Sanja Pribić osmislile su izložbu "Lik žene u ilustraciji, karikaturi, stripu i crtanom filmu".

- Na početku je to trebala biti samo sekcijska izložba na zagrebačkoj Akademiji likovnih umjetnosti, ali je na kraju prerasla te okvire i dala priliku nastupa većem broju autora. Izložba je sredinom prošle godine bila u Zagrebu, nakon čega smo dobili poziv iz Čakovca da u ožujku prikažemo izložbu u Centru za kulturu, rekla nam je jedna od začetnica ideje Sanja Pribić.

 

Vječno pitanje ženske emancipacije

Žensko pitanje i način prikazivanja žena uvijek je aktualno, a interpretacija lika u vizualnim umjetnostima pokazala se naročito interesantnom za crtače stripova. Najveći broj djela na izložbi preispituje stereotipe o ženama i uvriježene uloge žene u društvu.

Položaj žene u društvu, nažalost, pratio je i položaj u umjetnosti.

- Ako gledamo povijest umjetnosti, žene su i na tom području bile šikanirane. Nikako se nisu mogle probiti i dobiti svoje mjesto u javnosti. Tek se početkom 20. stoljeća stvari počinju mijenjati i ženama se dozvoljava školovanje o umjetnosti, a danas se tek otkrivaju neka imena koja su obilježila prošla vremena u umjetnosti, objašnjava Pribić.

Umjetnici, njih 25, koji sa svojim radovima sudjeluju u izložbi, ženu su prikazali na različite načine. Prikazi variraju od ironičnih do stereotipnih, ali i realističnih i dekorativnih.
 
Organizatorice ističu da će se, nakon Zagreba i Čakovca, rado odazvati svakom pozivu za prikazivanjem izložbe u nekom drugom gradu.

Tagovi: izložba, umjetnost

Vezani članci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM