Vijesti

16.11.2011. 22:32:47 - T.B.

Kukuriku koalicija predstavila revidirani Plan21

Ipak se kreće?!

Nakon što je u javnost puštena prva verzija Plana 21, odmah je posebice od strane SDP-ovih žena, bilo jasno rečeno da će se Plan nadopuniti pitanjima važnima za žene, odnosno da će se unijeti rodna perspektiva. Danas je konačno osvanuo i taj revidirani Plan 21 kojeg su, kako kažu, nadopunjavali i revidirali kako stručnjaci, tako i građani/ke. Istovremeno je Kukuriku koalicija jedna od tri stranke/koalicije koja je održala sastanak sa predstavnicama ženskih feminističkih organizacija koje su izradile Žensku platformu 2011. a kako bi čuli zahtjeve žena budućoj Vladi (uz njih na sastanke su pristali još i Hrvatski laburisti i HSLS). I uistinu, gledajući kroz "rodne naočale" Plan 21 izgleda bolje u odnosu na prvu verziju (a o kojoj smo pisale ne suviše pohvalno).

 

Jedan od noviteta je osnivanje Fonda za ekonomsko i socijalno osnaživanje žena koji bi se, kako se dade isčitati, bavio programima poticanja ženskog poduzetništva i obrtništva te posebice unaprijeđenjem položaja žena u ruralnim područjima. Najavljuje se posebna strategija za zapošljavanje žena te su prepoznati problemi s kojima se žene u srednjim godinama susreću ako ostanu bez posla. Spominje se i poticanje djevojaka na rodno netradicionalna zanimanja jednako kao i uklanjanje rodnih stereotipa kroz obrazovanje te stvaranje jednakih obrazovnih ishoda za mladiće i djevojke. Uklanjanje stereotipa u medijskim sadržajima kroz medijsko obrazovanje našlo je svoje mjesto u poglavlju kultura. Poglavlje o zdravstvu sada posebno navodi zdravlje žena u ruralnim krajevima, te sustav usluga za trudnice uključivo izbor načina poroda, a spominje se i zdravstvena zaštita žena s invaliditetom. U poglavlju o mirovinama prepoznata je i potreba za fleksibilnijim odlaskom u mirovinu za posebno radno opterećene žene. Uz načelo da socijalna politika treba doprinjeti ostvarenju ravnopravnosti spolova, kaže se i da će se definirati mreža skloništa za žene žrtve nasilja, osigurati njihovo održivo financiranje te kreirati programi socijalne i ekonomske integracije žena nakon što iz skloništa izađu.

 

Ako već i je mnogo toga u Planu 21 deklarativno, ohrabrujuće je vidjeti da su u Kukuriku koaliciji slušali i temeljem toga i djelovali. U svakom slučaju, Zoran Milanović bi trebao prestati govoriti da su programi svih političkih stranaka jednaki, jer da parafraziramo Orwella, neki su ipak malo manje jednaki.

 

P.S. Usput budi rečeno, Kukuriku koalicija je izašla sa svojim prvim spotom. Ako stavimo na stranu da izgleda kao spot Hrvatske turističke zajednice, sadrži zanimljiv moment muškarca s tetrom preko ramena i malom bebom u rukama koji ostaje kod kuće dok majka odlazi van.

Tagovi: hns, hsu, ids, izbori, kukuriku koalicija, političke stranke, programi, sdp

Vezani članci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM