Vijesti

11.11.2011. 09:22:39

112 zahtjeva novoj Vladi za drugačiju Hrvatsku

Platforma organizacija za zaštitu i promociju ljudskih prava u Hrvatskoj, okupljena povodom praćenja stanja ljudskih prava i vladavine prava u kontekstu završetka pregovora Republike Hrvatske s Europskom unijom zahtijeva drugačiju Hrvatsku – Hrvatsku u kojoj je vladavina prava stvarno uporište djelovanja pojedinaca, institucija i političke elite.

Uoči parlamentarnih izbora, strankama, koalicijama i nezavisnim listama upućen je poziv da se, prije izlaska građana i građanki na birališta, javno očituju o 112 konkretnih zahtjeva grupiranih u pet prioritetnih područja, koji će, ukoliko se ostvare, osigurati vladavinu prava.

Potpisnice/i Platforme zahtijevaju:

1.  politički sustav koji će umjesto kontrole građana osigurati građansku kontrolu nad tijelima javne vlasti, uz preuzimanje političke odgovornosti dužnosnika i društvenu odgovornost medija lišenih utjecaja politike i oglašivača

2.  sustav koji osigurava stvarnu jednakopravnost svih građana pred svim institucijama vlasti vođenima vrijednostima i načelima poštenja, odgovornosti, predvidljivosti i stabilnosti

3. javni interes koji mora postati nit vodilja i načelo djelovanja svih nositelja javnih dužnosti te glavni kriterij za donošenje odluka

4. zaštitu i promociju ljudskih prava, posebno prava marginaliziranih i manjinskih skupina koja u RH moraju biti jedno od primarnih načela u kreiranjima javnih politika

5. promišljeno i dosljedno suočavanje s prošlošću  koje treba biti postavljeno kao temeljni društveni proces i preduvjet za suočavanje sa svim ključnim pitanjima hrvatskog društva.

Stranke i nezavisne liste koje se natječu na parlamentarnim izborima 2011. pozivaju da najkasnije do 16. studenog 2011. dostave svoje odgovore na poslane zahtjeve, iz kojih će biti razvidno obavezuju li se ispuniti svaki od navedenih zahtjeva, ukoliko osvoje vlast.

Također, 21. studenog 2011. biti će organizirano sučeljavanje predstavnika stranaka i nezavisnih lista s predstavnicima Platforme 112, na kojem će kandidati/kinje imati priliku obrazložiti svoje prihvaćanje ili neprihvaćanje pojedinih zahtjeva.

Nastaviti će se i dijalog s predstavnicima institucija EU i država članica EU oko praćenja kvalitete i održivosti provedbe pristupnih obveza RH vezanih uz Poglavlje 23 pri čemu se zalažu - kako je u zahtjevima i predočeno - za uvođenje saborskog mehanizma praćenja tih obveza, a kojim će se povećati politička odgovornost za ključne reforme za osiguranje vladavine prava te zatvoriti jaz između domaćeg i EU monitoringa.

Platformu 112 čine: B.a.B.e., Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje (CESI), Centar za LGBT ravnopravnost, Centar za mirovne studije (CMS), Centar za mir, nenasilje i ljudska prava Osijek, Documenta – Centar za suočavanje s prošlošću, GONG, Kuća ljudskih prava, Pravo na grad, Srpski demokratski forum, Transparency International Hrvatska, Udruga za društvenu afirmaciju osoba s duševnim smetnjama - Sjaj, Udruga za nezavisnu medijsku kulturu, Udruga za promicanje inkluzije, Udruga za promicanje istih mogućnosti, Udruga roditelja djece s posebnim potrebama "Put u život - PUŽ", Udruga za samozastupanje, Zbor istraživačkih novinara, Zelena akcija.

Uz navedene članove Platforme 112, zahtjeve će podržati i druge organizacije civilnog društva. Postupak prikupljanja podrške je zamišljen kao otvoreni proces, te očekuju da će zahtjevi Platforme 112 imati široku podršku svih zagovaratelja vladavine prava kao stvarnog uporišta djelovanja pojedinaca, institucija i političke elite.

Platforma 112 za Hrvatsku vladavine prava

Tagovi: izbori, platforma 112, poglavlje 23

Vezani članci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM