Vijesti

29.09.2011. 18:11:32

Europski parlament osudio svakodnevno nasilje i diskriminaciju na temelju seksualne orijentacije i rodnog identiteta

Europski parlament je pozvao na ukidanje diskriminacije i nasilja koje svakodnevno trpe lezbijske, gay, biseksualne i transrodne osobe, u Europi i izvan nje, i istaknuo da se poremećaji rodnog identiteta ne smiju liječiti kao psihijatrijska stanja.

U rezoluciji koju je usvojio s nadmoćnom većinom zastupnika (442 glasa za, naspram 104 protiv i 40 suzdržanih), Parlament traži potpunu podršku pravima lezbijskih, gay, biseksualnih i transrodnih osoba unutar EU i sistemsku obranu tih prava u njenim vanjskim odnosima.

Pozivaju na izuzimanje poremećaja rodnog identiteta iz klasifikacije mentalnih poremećaja i poremećaja ponašanja Svjetske zdravstvene organizacije. Jasno su osudili činjenicu da se u nekim zemljama, uključujući neke države članice EU, homoseksualnost, biseksualnost i transseksualnost još uvijek smatraju mentalnim bolestima koje zahtijevaju psihijatrijsko liječenje. Zahtijevaju da se ovome
stane na kraj.

Parlament ukazuje na obvezu zemalja članica da odobre azil osobama iz zemalja izvan Europske unije koje pokušavaju izbjeći progon zbog svoje seksualne orijentacije. Također je pozvao zemlje članice da osiguraju slobodu kretanja u EU za istospolne parove i njihove obitelji, kao i dostupnost preventivne zdravstvene njege i medicinskog liječenja za lezbijske, gay, biseksualne i transrodne osobe.

Parlament podržava napore povjerenice za vanjske poslove Catherine Ashton, kao i država članica, da promoviraju prava lezbijskih, gay, biseksualnih i transrodnih osoba u UN-u i pozdravlja donošenje rezolucije Vijeća za ljudska prava Ujedinjenih naroda u lipnju ove godine. Zauzimajući stajalište kako je među različitim dijelovima svijeta nužan "uvažavajući i otvoren dijalog", rezolucija podupire nastojanja da se nastave diskusije na sljedećoj sjednici UN-ovog Vijeća za ljudska prava.

Tagovi: eiropa, eu, europski parlament, lgbtiq

Vezani članci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM