Vijesti

11.01.2011. 15:17:54 (Libela)

319.845

Prazne tvornice

Prazne tvornice

U razdoblju od siječnja do prosinca 2010. godine 146.627 nezaposlenih osoba ostvarilo je zapošljavanje, što je 23.832 osobe ili 19,4 % više nego u istom razdoblju 2009. godine.

Tijekom prosinca 2010. godine iz evidencije Zavoda zaposlene su 9.334 osobe (8.676 osoba temeljem ugovora o radu i 658 osoba po osnovi drugih oblika rada), što je za 1.436 osoba ili 18,2 % više nego u prosincu 2009. godine. Najviše je osoba zaposleno u djelatnostima: trgovina na veliko i malo (19,4% od ukupnoga broja zaposlenih), prerađivačka industrija (17,8 %), obrazovanje (9,2 %), djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (8,1 %) te građevinarstvo (7,4 %).

Gledano po županijama u zapošljavanju su predvodile Splitsko-dalmatinska, Grad Zagreb, Osječko-baranjska, Primorsko-goranska i Zagrebačka županija.

U okviru Nacionalnog plana za poticanje zapošljavanja 2009.-2010. godine, provedbom mjera u nadležnosti Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje tijekom 2010. godine (do 31. prosinca) ukupno su zaposlene/obrazovane 13.392 osobe. Istodobno, provedbom mjera iz Nacionalnog programa za Rome/Akcijskog plana desetljeća za uključivanje Roma 2005. – 2015. tijekom 2010. godine obuhvaćene su ukupno 304 osobe romske nacionalne manjine, od čega 84 (27,6 %) žene.

Rast nezaposlenosti ove je godine usporen u odnosu na prethodnu godinu – rast broja nezaposlenih na godišnjoj razini prošle je godine u kolovozu bio 14,4 % a ove godine 12,9 %. Krajem prosinca 2010. godine u Zavodu je evidentirano 319.845 nezaposlenih osoba, odnosno 7.495 osoba (2,4 %) više nego prethodni mjesec, a 28.300 osoba (9,7 %) više nego u prosincu 2009. godine.

 

Od ukupnoga broja nezaposlenih u prosincu 2010. bilo je 172.940 žena (s udjelom od 54,1 %) te 146.905 (45,9 %) muškaraca. Broj nezaposlenih žena povećao se 1,3 % u usporedbi s prethodnim mjesecom, a 4,7 % uspoređujući s istim mjesecom 2009. godine. Istodobno, broj nezaposlenih muškaraca povećao se 3,7 % u odnosu na prethodni mjesec, a 16,3 % u odnosu na prosinac 2009. godine.

 

Najveći apsolutni broj nezaposlenih osoba u prosincu 2010. imala je Splitsko-dalmatinska županija (40.777 ili 12,7 % od ukupnoga broja u Hrvatskoj) te Grad Zagreb (39.900 ili 12,5 %) i Osječko-baranjska županija (34.211 ili 10,7 %), a najmanji je broj nezaposlenih zabilježen u Ličko-senjskoj županiji (3.540 ili 1,1 %).

U odnosu na prethodni mjesec evidentirana je nezaposlenost povećana u svim županijama. Najveći porast nezaposlenosti evidentiran je u Istarskoj (6,8 %) i Dubrovačko-neretvanskoj županiji (6,1 %), a najmanji porast u Karlovačkoj (0,6 %) i Brodsko-posavskoj županiji (0,9 %).

U evidentiranoj nezaposlenosti prevladavaju osobe sa završenom trogodišnjom srednjom školom za zanimanja, odnosno školom za KV i VKV radnike, kojih je u prosincu 2010. bilo 110.863 ili 34,7 %. Potom slijede osobe s četverogodišnjom srednjom školom za zanimanja i gimnazijom (88.148 ili 27,6 %), osobe sa završenom osnovnom školom (72.907 ili 22,8 %) te osobe bez škole i s nezavršenom osnovnom školom (17.853 ili 5,6 %). Najmanje je nezaposlenih osoba sa završenim visokoškolskim obrazovanjem, i to: s fakultetom i akademijom 17.502 ili 5,5 % te s prvim stupnjem fakulteta, višom školom i stručnim studijem 12.572 ili 3,9 %.

Gledano prema dobi, mlade osobe do 24 godine čine 19,2 % ukupne registrirane nezaposlenosti (61.486 osoba), osobe srednje radne dobi od 25 do 49 godina 54,8 % (175.399 osoba), a osobe od 50 i više godina 25,9 % (82.960 osoba).

 

U prosincu 2010. u evidenciju nezaposlenih prijavilo se 26.735 osoba (8,7 % manje nego prethodnoga mjeseca te 5,0 % više nego u prosincu 2009. godine). Među novoprijavljenim osobama bilo je 3.005 osoba ili 11,2 % onih koji prvi puta traže zaposlenje te 23.730 ili 88,8 % osoba s radnim iskustvom. Ovoga je mjeseca izravno iz radnoga odnosa došlo 19.869 osoba (74,3 % od ukupnoga broja novoprijavljenih nezaposlenih osoba).

Najviše je novoprijavljenih osoba pristiglo iz djelatnosti: prerađivačka industrija (4.311 ili 18,2 %), građevinarstvo (3.887 ili 16,4 %), trgovina na veliko i malo (3.802 ili 16,0 %), pružanje smještaja, priprema i usluživanje hrane (3.531 ili 14,9 %) te administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (1.378 ili 5,8 %).

Iz evidentirane je nezaposlenosti otišlo ukupno 19.240 osoba (10,1 % manje nego prethodnoga mjeseca a 14,1 % više nego u prosincu 2009. godine). Zbog zapošljavanja (bilo po ugovoru o radu, ugovoru o djelu ili drugom obliku rada) evidenciju su napustile 9.334 osobe (48,5 %), a 9.906 osoba (51,5 %) izašlo je iz evidencije zbog ostalih razloga, npr. neredovitoga javljanja ili odjave s evidencije, nepridržavanja zakonskih odredbi, umirovljenja i sl.

U prosincu 2010. godine 83.121 nezaposlena osoba ili 26,0 % od ukupnoga broja nezaposlenih koristilo je novčanu naknadu. Broj korisnika novčane naknade povećao se u odnosu na prethodni mjesec za 6.539 osoba ili 8,5 %, a u usporedbi s istim mjesecom prethodne godine taj se broj povećao za 1.533 osobe ili 1,9 %.

Tagovi: hzz, nezaposlenost, tržište rada

Vezani članci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM