Vijesti

08.10.2010. 12:10:11 (hrt.hr)

Preminula Milka Planinc

U 87. godini u Zagrebu je preminula Milka Planinc, bivša predsjednica Saveznog izvršnog vijeća SFRJ te žena koja je deset godina bila na čelu Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske.

Milka Planinc rodila se u Drnišu 1924. godine. 1930. godine seli se u Split, gdje je živjela do 1947. U Drugom svjetskom ratu stupila je u partizanski pokret, najprije u Hvarsko-viškom partizanskom odredu, a poslije je bila vodni delegat, pa, sve do svršetka rata, komesar čete za vezu XI. dalmatinske brigade. Na kraju rata imala je čin poručnika.

Od 1947. Milka živi u Zagrebu, a od 1949. slijedi njezin uspon u političkom životu SR Hrvatske i SFRJ. Slamanjem Hrvatskog proljeća, Milka Planinc dolazi na čelo Centralnog komiteta Saveza komunista Hrvatske (1972.-1982.), gdje odlučuje, na prijedlog Josipa Vrhovca, o uhićenju "proljećara". Prema njezinoj izjavi bili su to: Franjo Tuđman, Marko Veselica, Dražen Budiša, Šime Đodan, Vlado Gotovac, Hrvoje Šošić i još nekoliko osoba.

1977. godine protiv nje je unutarpartijske intrige vodio Josip Vrhovec, no zaštitio ju je sam Josip Broz Tito. Bila je predsjednica Saveznog izvršnog vijeća Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije od 16. svibnja 1982. do 15. svibnja 1986.. Za njezina mandata je donesen Dugoročni program ekonomske stabilizacije.

Jedina je žena u povijesti koja je bila premijerka jedne socijalističke zemlje.

Tagovi: milka planinc, premijerka, sfrj, siv

Vezani članci:

Facebook komentari

Stup srama

Iz drugih medija

AEM