Vijesti

21.06.2010. 11:00:56

Predstavljanje organizacija civilnog društva na T-mobile INmusic Festivalu

Ove godine T-Mobile INmusic širi festivalsku ponudu i na edukativne sadržaje uvrštavajući u svoj program po prvi puta predstavljanje NGO-a, odnosno nevladinih organizacija. Festivalskoj publici će 22. i 23. lipnja svoje područje i program djelovanja predstaviti nevladine organizacije: CESI – Centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje,  Centar za mirovne studije, GONG, Mreža mladih Hrvatske, Queer Zagreb, Transparency International Hrvatska i Zelena Akcija.

CESI – CENTAR ZA EDUKACIJU, SAVJETOVANJE I ISTRAŽIVANJE

CESI - centar za edukaciju, savjetovanje i istraživanje je organizacija koja se zalaže za unapređenje društvenog položaja žena i ostvarenje spolne i rodne ravnopravnosti te za puno provođenje svih zakona i međunarodnih instrumenata za zaštitu ljudskih prava.  CESI svoje djelovanje zasniva na radu za opće dobro, a u skladu s vrijednostima feminizma, nenasilja, ravnopravnosti, tolerancije, uvažavanja različitosti, solidarnosti te jednakih mogućnosti.  CESI se u 13 godina postojanja može pohvaliti značajnim uspjesima na području unapređenja ravnopravnosti spolova.
www.cesi.hr

 

CENTAR ZA MIROVNE STUDIJE

Centar za mirovne studije - CMS je udruga građana i građanki koja se zalaže za društvenu promjenu na načelima nenasilja, izgradnje mira tj. mirotvorstva, poštivanja ljudskih prava, povezujući obrazovanje, istraživanje i aktivizam. CMS je osnovan 1998. godine, a danas se bavi mirovnim obrazovanjem s popularnim i jedinstvenim programom Mirovnih studija te javnim politikama izgradnje mira vezanih uz suzbijanje diskriminacije, smanjenje nasilja u društvu, prava azilanata, uvođenje mirovnog obrazovanja u škole, međuetničkih odnosa i politikama vezanih uz ljudsku sigurnost.
www.cms.hr

 

GONG

GONG je nestranačka udruga građana utemeljena 1997. radi poticanja građana na aktivnije sudjelovanje u političkim procesima. GONG provodi nestranačko nadgledanje izbornog procesa, vrši edukaciju građana o njihovim pravima i dužnostima, potiče obostranu komunikaciju građana i njihovih izabranih predstavnika, zalaže se za transparentnost rada svih javnih službi, provodi kampanje javnog zagovaranja te potiče i pomaže samoorganiziranje građana. GONG djeluje u četiri programska područja: izborni sustav, dobro upravljanje, aktivni građani i međunardodna suradnja.
www.gong.hr

 

MREŽA MLADIH HRVATSKE

Mreža mladih Hrvatske (MMH) je savez 55 nevladinih udruga mladih i za mlade koji u Republici Hrvatskoj djeluje kao nacionalna krovna organizacija mladih (eng. National Youth Council) i članica je Europskog foruma mladih. MMH je nevladina, neprofitna i nestranačka udruga osnovana u prosincu 2002. godine. MMH zagovara i promiče interese i stavove mladih na načelima tolerancije, razumijevanja te poštivanja njihovih prava i potreba. Mreža mladih Hrvatske razvija javne politike za mlade kroz informiranje, javno zagovaranje, tematsko umrežavanje, međunarodnu suradnju, podupiranje razvoja organizacija mladih i partnerstvo s institucijama vlasti.
www.mmh.hr

 

QUEER ZAGREB

Queer Zagreb je udruga sa sjedištem u Zagrebu koja ima za cilj propitivanje tradicionalnih i rad na transformaciji opresivnih normi u tranzicijskom društvu kroz kulturu, medije, javne politike, obrazovanje i suradnje s domaćim i međunarodnim organizacijama. Queer Zagreb najviše se bavi smanjenjem predrasuda i stereotipa prema seksualnim i rodnim manjinama. Najvidljiviji je po godišnjem Queer Zagreb festivalu, a uz festival, queer objavljuje i niz knjiga vezanih uz životne stilove seksualnih manjina, a odnedavno se bave i medijima lansiravši internet stranicu.
www.queer.hr

 

TRANSPARENCY INTERNATIONAL HRVATSKA

Transparency International (TI) je nevladina organizacija posvećena povećavanju vladine odgovornosti i suzbijanju međunarodne i nacionalne korupcije. To je jedina globalna, neprofitna i politički nestranačka udruga čije je djelovanje usmjereno na suzbijanje korupcije i njenih posljedica.  TI ima mnogostruke interese: humanitarne, etičke i praktične. Osnovni cilj Transparency Internationala je borba protiv korupcije u svim njenim pojavnim oblicima, a provodi program koji teži transformaciji Hrvatske iz tranzicijske u transparentnu državu.
www.transparency.hr

 

ZELENA AKCIJA

Zelena akcija (ZA) je nevladino, nestranačko, neprofitno i dobrovoljno udruženje građana za zaštitu okoliša, osnovano 1990. godine, sa sjedištem u Zagrebu. ZA je aktivno uključena u problematiku zaštite okoliša na lokalnoj, nacionalnoj i globalnoj razini. Cilj djelovanja ZA je zaštita okoliša i prirode te promicanje održivog razvoja. Najveća pažnja pridaje se aktivnostima usmjerenim na poticanje sudjelovanja javnosti u donošenju odluka o okolišu i na poboljšanje kvalitete života u Hrvatskoj. Zelena akcija je članica najveće mreže udruga za zaštitu okoliša na svijetu Friends of the Earth i partner WWF-a u Hrvatskoj.
www.zelena-akcija.hr

Tagovi: cesi, cms, gong, in music festival, mmh, ngo, organizacije civilnog društva, queer zagreb, transparency international, zelena akcija

Vezani članci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM