Vijesti

18.05.2010. 15:38:38

Diskriminacija Romkinja u čitavoj regiji

Dekada Roma, koja se sprovodi od 2005. godine u 13 europskih zemalja, još nije dala zadovoljavajuće rezultate, zaključak je učesnica i učesnika regionalne konferencije "Romkinje u Dekadi" održane 14. svibnja u Beogradu. Diskriminatorno ponašanje prema romskoj manjini i dalje jedan od osnovnih zajedničkih problema sjeverozapadnog Balkana.

Posebno su osjetljive romske žene i djeca koji su ne samo izloženi siromaštvu, diskriminaciji i predrasudama, nego su žene uglavnom "nevidljive" i ekonomski ovisne od romskih muškaraca, ocjenjeno je na dvodnevnoj Konferenciji, održanoj u Palači Srbija, u organizaciji međunarodne organizacije CARE International za sjeverozapadni Balkan, a pod pokroviteljstvom Ministarstva za ljudska i manjinska prava Republike Srbije. Sudjelovale su nadležne institucije i organizacije civilnog društva, kao i predstavnice i predstavnici romskih organizacija iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije, Crne Gore i Srbije.

Konferencija je potražila odgovor na pitanja koja su zajednička za zemlje sudionice, kao i usvajanje modela najboljih praksi, iz čega treba definirati unaprijeđenu politiku za suzbijanje diskriminacije prema Romima, a posebno prema Romkinjama.

Iznjeta je preporuka da sve zemlje Dekade Roma usvoje budžetirani nacionalni akcioni plan za Romkinje. Pored toga, naglašena je potreba za uključivanjem rodnog aspekta u korištenje budžetskih  i donatorskih sredstava, ali i u praćenje rezultata sprovedenih mjera na nacionalnom i lokalnom nivou.

Naglašeno je da romske aktivistkinje i stručnjakinje iz relevantnih oblasti nisu dovoljno uključene u mehanizme za ostvarivanje rodne ravnopravnosti, a isto tako Romkinje nisu zastupljene u političkom i javnom životu. Rješavanje ovih ključnih pitanja jedan je od preduvjeta za priključivanje Europskoj uniji.

Aktivistkinje romskih organizacija su ukazale na činjenicu da se podaci prikupljeni sa terena u velikoj mjeri razlikuju od zvaničnih podataka državnih institucija u svim zemljama regije. Imajući u vidu sličan položaj Romkinja u regiji, zaključeno je da međuvladine i međunarodne organizacije trebaju imati usaglašenu strategiju podrške romskom ženskom pitanju.

Pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava u Vladi Republike Srbije, Petar Antić, otvarajući konferenciju je podvukao da Deklaraciju o pristupanju Dekadi inkluzije Roma izdvaja inzistiranje na promoviranju rodne ravnopravnosti kao jednog od osnovnih principa koji mora biti zastupljen u svim planiranim mjerama i aktivnostima. Međutim, ni nakon pet godina trajanja Dekade, ne postoje sveobuhvatni podaci o realizaciji ovog aspekta u zemljama sudionicama. "Novi Zakon o nacionalnim savjetima nacionalnih manjina omogućiti će aktivnije sudjelovanje Romkinja u društvu i tako poboljšati njihov položaj", istakao je Antić.

Konferencija "Romkinje u Dekadi" predstavlja jednu od aktivnosti trogodišnjeg regionalnog projekta "Osnaživanje Romkinja" koju provodi međunarodna organizacija CARE International za sjeverozapadni Balkan, uz financijsku podršku Ministarstva  vanjskih poslova Kraljevine Norveške. Care International pozdravlja napore svih prisutnih predstavnica i predstavnika civilnog sektora kao i institucija na pokazanom interesu i spremnosti na dijalog i suradnju.


Trogodišnji projekt na teritoriju Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Srbije i Hrvatske provodi međunarodna humanitarna organizacija CARE International za sjeverozapadni Balkan, a u sklopu "Dekade za inkluziju Roma 2005-2015", u partnerstvu sa ženskim romskim nevladinim organizacijama iz regije: "Bolja budućnost", Tuzla (BiH), "Centar za romske inicijative", Nikšić (Crna Gora), "Romski ženski centar - Bibija", Beograd (Srbija) i ,"Romsko srce", Jagodnjak (Baranja, Hrvatska).

CARE International za sjeverozapadni Balkan aktivno djeluje u regiji od 1992. godine. Do 1997, CARE International je uglavnom bio usmjeren na humanitarni rad, a od tada do danas bavi se društveno razvojnim projektima koje sprovodi u suradnji i partnerstvu sa lokalnim nevladinim organizacijama.

Tagovi: bolja budućnost, care international, centar za romske incijative, dekada roma, diskriminacija, romkinje, romski ženski centar, romsko srce

Vezani članci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM