Vijesti

17.03.2010. 13:50:39

Presuda Europskog suda za ljudska prava

Segregacija romske djece je protuzakonita

Veliko vijeće Europskog suda za ljudska prava jučer je u slučaju Oršuš i ostali protiv Hrvatske donijelo presudu kojom se segregacija romske djece u posebnim razrednim odjeljenjima ocjenjuje kao protuzakonita diskriminacija i povreda Europske konvencije o ljudskim pravima.

Slučaj Oršuš obuhvaća četrnaestoro djece, polaznika redovitih osnovnih škola u tri hrvatska sela, koja su svrstana u romska razredna odjeljenja zbog navodnih jezičnih poteškoća. Podnositelji tužbe tvrde da je njihovo svrstavanje u romska razredna odjeljenja očita diskriminacija na temelju etničke pripadnosti. Politika dotičnih škola našla je podršku i u općenito negativno nastrojenom većinskom lokalnom stanovništvu prema Romima.

Podnositelje tužbe na sudu su zastupali Europski centar za prava Roma (ERRC), Hrvatski helsinški odbor te lokalna odvjetnica Lovorka Kušan. Slučaj je došao pred Europski sud za ljudska prava 2004., a nakon negativne presude donesene 2008.., podnesena je žalba i slučaj je dospio pred Veliko vijeće.

"Presuda Velikog vijeća od velike je važnosti za podnositelje tužbe kao i za ostalu romsku djecu u Hrvatskoj te potvrda da su bili izvrgnuti protuzakonitoj diskriminaciji," rekla je odvjetnica L.Kušan. "Na Vladi je da se pobrine da ovoj protuzakonitoj praksi dođe kraj i da se oštećena romska djeca obeštete."

Sud je svakom od podnositelja tužbe dodijelio 4.500 eura nenovčane odštete uz dodatnih 10.000 eura za sve prouzrokovane troškove.

"Današnja presuda zaokružuje sudsku praksu Europskog suda za ljudska prava vezano za učestale uzroke segregacije s kojom se susreću romska djeca u obrazovnim sustavima diljem Europe" rekao je Robert Kushen, upravitelj Europskog centra za prava Roma. "Nacionalne vlade moraju poduzeti odlučne mjere za okončanje segregacije u obrazovanju u svim njezinim pojavnim oblicima i poticanje istinske integracije ove djece unutar školskog sustava."

Presuda Velikog vijeća nastavlja se na ranije odluke suda koje su na neki način označile prekretnicu, u slučajevima D.H. i ostali protiv Republike Češke i Sampanis protiv Grčke, koje su segregaciju romske djece u škole za djecu s mentalnim poteškoćama ili unutar redovitih škola ocijenile kao etničku diskriminaciju.

"Oršuš daje do znanja da manjkavo poznavanje jezika ne može biti temelj za rasnu segregaciju," kaže član odbora Europskog centra za prava Roma i izvršni direktor Pravne inicijative Otvorenog društva James A. Goldston, koji je pomogao u ovom slučaju. "Segregacija je u Europi uvriježena, i došlo je vrijeme da se obračunamo s tom ponižavajućom praksom."

Pozitivna presuda Velikog vijeća je veliki korak za unaprjeđenje prava Roma općenito, kao i prava na jednako obrazovanje romske djece i ostalih skupina na marginama društva.

 

The European Roma Rights Centre (Europski centar za prava Roma) je međunarodna javna organizacija za pravnu pomoć koja djeluje na području borbe protiv diskriminacije Roma i ugrožavanja njihovih temeljnih ljudskih prava. Aktivnosti Centra uključuju strateške sudske postupke, međunarodnoposredovanje, istraživanje, kreiranje politika i obuku romskih aktivista.

The Open Society Justice Initiative (Pravna inicijativa Otvorenog društva) koristi se pravnim instrumentima kako bi zaštitila ljude diljem svijeta. U sudskim postupcima, posredovanjem, istraživanjem, tehničkom pomoći, Pravna inicijativa otvorenog društva promiče ljudska prava i izgrađuje pravne kapacitete otvorenih društava.

The Croatian Helsinki Committee (Hrvatski helsinški odbor) bavi se zaštitom i promicanjem ljudskih prava u Hrvatskoj. Potiče razvoj institucija demokratskog društva i pravne države, te pomaže žrtvama povreda ljudskih prava.

Tagovi: diskriminacija, europski centar za prava roma, europski sud za ljudska prava, hrvatski helsinški odbor, lovorka kušan, obrazovanje, presuda, romi, segregacija, slučaj oršuš

Vezani članci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM