Vijesti

28.01.2010. 14:52:12 - Hina, Zamirzine

Zaštitimo žrtve nasilja

Ženske udruge traže dekriminalizaciju prostitutki

Nevladine udruge za zaštitu prava žena zauzimaju se za to da se u novome kaznenom i prekršajnom zakonu počnu kažnjavati osobe koje plaćaju seksualne usluge i da se dekriminaliziraju prostitutke, za koje tvrde da su isključivo žrtve nasilja.

Hrvatskoj bi kao primjer u pripremi novih odredaba trebale poslužiti skandinavske zemlje, istaknuto je na jučer održanom okruglome stolu u organizaciji Mreže organizacija za prevenciju i eliminaciju nasilja nad ženama - Petra, Centra za žene žrtve rata - ROSA i Ženske mreže Hrvatske.

Podaci predstavljeni tijekom rasprave pokazuju da je kažnjavanje konzumenata umanjilo stopu prostitucije u Švedskoj, Norveškoj i Islandu.

No, znatno važnijim od broja uhićenih i kažnjenih konzumenata prostitucije članice ženskih udruga smatraju poruku koju zakonodavac tako šalje građanima - da je prostitucija u prvome redu oblik nasilja prema ženama i djevojkama te oblik rodne diskriminacije.

Radnoj skupini za izmjene zakona zato poručuju da žene nisu roba koju je dopušteno kupovati te da korisnici seksualnih usluga u najvećem broju slučajeva iskorištavaju žensko siromaštvo i nezaposlenost.

Voditeljica radne skupine za izmjene Kaznenog zakona, profesorica zagrebačkoga Pravnog fakulteta Ksenija Turković rekla je da sadašnji nacrt predviđa kažnjavanje korisnika prostitucije, a predstavnice udruga pozvala je na raspravu o zakonskim izmjenama sredinom veljače.

Na Kazneni zakon radna skupina dosad je primila više od 800 primjedaba, a neke su čak stigle i iz inozemstva.

Tagovi: centra za žene žrtve rata, czzr, nasilje protiv žena, petra mreža, prostitucija, ženska mreža hrvatske

Vezani članci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM