Vijesti

26.10.2019. 10:28:21 - Libela

objava za medije

Pravda za djevojčice: Tražimo barem još tri centra za žrtve seksualnog nasilja

Organizatorice prosvjeda "Pravda za djevojčice" - Ženska soba, Inicijativa #spasime, Platforma za reproduktivna prava i Zaklada Solidarna – pozdravljaju odluku Vlade o slanju u saborsku proceduru paketa zakona kojima se unapređuje borba protiv obiteljskog i seksualnog nasilja. Podsjetimo, izmjene ovog paketa zakona - Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, Kaznenog zakona i Zakona o kaznenom postupku – inicirala je inicijativa #SPASIME nakon što su tisuće građana digle glas protiv nasilja na prosvjedu u ožujku 2019. Izmjene Kaznenog zakona će, među ostalim, postrožiti kazne za silovanje te ukinuti kazneno djelo spolnog odnošaja bez pristanka. Hitno usvajanje ovih izmjena bio je i jedan od zahtjeva na subotnjem prosvjedu "Pravda za djevojčice", a riječ je i o višegodišnjem zahtjevu različitih stručnih ženskih organizacija, uključujući i Centar za žene žrtve rata, Autonomnu žensku kuću Zagreb i Žensku sobu. Smatramo da je ovo korak u pravom smjeru prema onome što dugoročno očekujemo - a to je sveobuhvatna  reforma pravosuđa, sustava socijalne skrbi i obrazovanja te proračunsko planiranje  koje će na prvo mjesto staviti dostojanstvo, sigurnost i pristup pravdi za sve žrtve obiteljskog i seksualnog nasilja kojem su najizloženije djevojčice i žene.

Očekujemo izglasavanje i stupanje na snagu ovih izmjena u najkraćem mogućem roku, no sustavima zaštite od obiteljskog i seksualnog nasilja potrebne su daljnje, sveobuhvatne promjene bez kojih se ti sustavi neće bitno promijeniti. Ovih dana svjedočili smo slučaju teškog seksualnog nasilja koji je potresao javnost, ali i ukazao na propuste u sustavu kada je u pitanju seksualno nasilje. Očito je da su najveći propusti vezani za podršku žrtvama i zaštitu prava žrtava. Takvi propusti, osim što dodatno traumatiziraju žrtvu, ugrožavaju i pravičnost sudskog postupka. Stoga smatramo da je žrtvama nužno osigurati sustavnu, dugoročnu i specijaliziranu podršku, jer promjene zakona bez efikasne podrške za žrtve neće donijeti kvalitetne promjene u sustavu.  U svrhu posebne brige o djeci, predlažemo da se u drugom čitanju u Kazneni zakon uvrsti i odredba o nezastarijevanju kaznenih djela seksualnog nasilja počinjenih nad maloljetnicima, kao što je to i predloženo tijekom rada radne skupine i javnog savjetovanja.

U Hrvatskoj danas postoji samo jedan specijalizirani Centar za žrtve seksualnog nasilja koji može pružiti takvu podršku odraslim osobama i nalazi se u Ženskoj sobi, dok nekolicina autonomnih savjetovališta za žene žrtve nasilja pruža podršku i žrtvama seksualnog nasilja, te su kao i Centar za žrtve seksualnog nasilja nedostatno financirani.  Istanbulska konvencija, koju je ratificirala ova saborska većina, nalaže državama članicama da poduzmu sve potrebne mjere kako bi osigurale osnivanje dovoljnog broja odgovarajućih, lako dostupnih specijaliziranih centara za žrtve seksualnog nasilja. Vijeće Europe preporučuje jedan ovakav centar na 200.000 stanovnika, što bi značilo da nam ih u Hrvatskoj treba oko 20. Samo iz ovog podatka jasno je koliko su promjene hitne i nužne.

Zbog svega navedenog, od Vlade zahtijevamo financijsku podršku iz Državnog proračuna za  širenje mreže specijalizirane psihoterapijske i pravne podrške za žrtve seksualnog nasilja, i to kroz širenje postojećeg specijaliziranog centra na još barem tri regionalna specijalizirana centra za žrtve seksualnog nasilja kao i kroz sustavno financiranje savjetovališta za žrtve obiteljskog nasilja kojima se također obraćaju i žene koje su preživjele seksualno nasilje u partnerskim vezama. Sustavno financiranje će omogućiti da žrtve u svim dijelovima Hrvatske dobiju sustavnu i specijaliziranu pravnu i psihološku podršku temeljenu na standardima iz Istanbulske konvencije i ekspertizi organizacija civilnog društva. Tražimo da sva četiri centra, postojeći pri Ženskoj sobi i tri koja će se osnovati, budu sustavno i direktno financirani iz proračuna, da se potrebna sredstva osiguraju već u proračunu za 2020. te da se što prije krene s pripremnim aktivnostima.  

Smatramo da je ovo minimum poštovanja i podrške koju žrtve seksualnog nasilja trebaju dobiti te da je preuzimanje odgovornosti za osiguranje podrške žrtvama na dobrobit čitavog društva.

Tagovi: nasilje nad ženama, pravda za djevojčice

Vezani članci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM