Vijesti

23.10.2009. 12:45:05 (NSH/ITUC)

Dostojan posao, dostojan život za žene

Ovog je tjedna u Bruxellesu održana 1. Svjetska konferencija žena Međunarodne konfederacije sindikata pod nazivom "Dostojan posao, dostojan život za žene" na kojoj se raspravljalo o utjecaju globalne krize na žene i aktivnostima međunarodnog sindikalnog pokreta na unaprjeđivanju sigurnosti radnog mjesta, plaća i uvjeta rada za žene. Više od 450 delegatkinja iz 100 zemalja širom svijeta izrazilo je svoju duboku zabrinutost da će globalna ekonomska kriza narušiti nastojanja za postizanje rodne ravnopravnosti te su u deklaraciji Konferencije naglasile da se kriza ne smije koristiti kao izgovor za stvaranje još većih neravnopravnosti između žena i muškaraca.

Za Konferenciju je pripremljen i poseban izvještaj "Program dostojnog posla: rodna perspektiva" koji pokazuje koliko se još mora učiniti kako bi se osigurale bolje gospodarske mogućnosti za žene. Izvještaj pokazuje kako su od 100.000 ispitanika oba spola u 12 zemalja žene sveukupno nezadovoljnije od muškaraca što se tiče plaća i mirovina. U dijelu zemalja ženama neće biti plaćen prekovremeni rad koji će odraditi, a isto tako žene će češće raditi povremene i privremene poslove uz manje plaće od muškaraca.

Najviše govora na konferenciji bilo je o najranjivijim i najiskorištenijim skupinama žena, kao što su radnice u privatnim domaćinstvima, no rasprava se vodila i o položaju žena u sindikatima, postizanju ravnopravnosti kroz kolektivno pregovaranje i proširenju socijalne zaštite i sigurnosti, pravima žena migrantica, osiguranju hrane, klimatskim promjenama, ženama kao donositeljima odluka te situaciji mladih žena na radnom mjestu, ali i u sindikatima.

Tagovi: sindikati, tržište rada

Vezani članci:

Facebook komentari

Stup srama

Iz drugih medija

AEM