Sa stavom

19.04.2017. 08:01:48 - Darja Galović

FOTOGRAFIJE NA CIGARETAMA

Mjera protiv pušenja ili uzrujavanje pušača uznemirujućim sadržajima

(Foto: Europska komisija)

Pušači/ce u Hrvatskoj odnedavno su upoznati/e s novim mjerama protiv pušenja. Naime, kupnjom duhanskih proizvoda dobivate i fotografiju koja bi vas trebala uplašiti i zaprepastiti, a u najboljem slučaju zbog njih bi trebali/e odlučiti prestati pušiti. Ljudi su reagirali na razne načine, a često i tako što su kupili futrolu za cigarete kako im ove fotografije ne bi bile stalno pred očima. I zaista, nije lako podnijeti gledati u nešto toliko odbojno što se može dogoditi i vama, i čemu vas možda vodi cigareta koju istovremeno palite. Idealno bi bilo kada bi svatko motivaciju za prestanak pušenja pronašao sam, umjesto da se to čini zbog zakona i mjera pritom generalizirajući ljude smatrajući da – što se čovjeku gadi i što ga plaši, od toga će odustati. Umjesto toga mi smo sablažnjeni/e i pokušavamo pobjeći na razne načine.

Ove fotografije nisu specifično hrvatska izmišljotina. Europska Unija (točnije Europski parlament i Vijeće) je 3. travnja 2014. donijela Diretivu o usklađivanju zakona i drugih propisa država članica o proizvodnji, predstavljanju i prodaji duhanskih i srodnih proizvoda i o stavljanju izvan snage Direktive 2001/37/EZ. U Direktivi je napisano da se njome provodi Okvirna konvencija Svjetske zdravstvene organizacije o nadzoru nad duhanom (FCTC) koja djeluje pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Osobito važnim odredbama FCTC-a smatraju se one o "reguliranju sadržaja duhanskih proizvoda, reguliranju otkrivanja podataka o duhanskom proizvodu, pakiranju i označivanju duhanskih proizvoda, oglašavanju i nezakonitoj trgovini duhanskim proizvodima". Na web stranicama FCTC-a napomenuto je da je u njihovoj nadležnosti davanje smjernica vladama između ostalog i o zdravstvenim upozorenjima na pakiranjima duhanskih proizvoda. U Direktivi piše da su zdravstvena upozorenja sa tekstom i slikom djelotvornija od onih koja se sastoje samo od teksta, te da bi kombinirana zdravstvena upozorenja trebala postati obvezna u cijeloj Uniji. Pod točkom 42 naznačeno je da zdravstvena upozorenja ne smiju sadržavati nikakav obmanjujući element ili posebnost. U članku 10. stavak 3. piše da je Komisija ovlaštena donositi delegirane akte radi uspostave i prilagodbe galerije slika uzimajući u obzir napredak znanosti i razvoj tržišta. Galeriju i tekstualna upozorenja je, dakle, uspostavila Europska komisija na temelju navedenog stavka, a zdravstvena upozorenja su određena na temelju odredaba FCTC. Sve zemlje članice moraju koristiti sve fotografije koje Direktiva nalaže. Galerija fotografija je dostupna na poveznici. Potvrdu ovih informacija dobila sam iz Ministarstva zdravstva. Odgovorili su mi da su fotografije vlasništvo Europske komisije i dio galerije slika iz Priloga II Direktive 2014/40/EZ, te da su "iste prenesene u Nacrt Prijedloga zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda koji je objavljen i na e-savjetovanju i tako bio dostupan zainteresiranoj javnosti. S tim u svezi Republika Hrvatska i Ministarstvo zdravstva kao nadležno tijelo, pripremila je 3 seta kombiniranih zdravstvenih upozorenja koja sadrže jedno od tekstualnih upozorenja, odgovarajuću fotografiju u boji navedenu u galeriji slika te informaciju o prestanku pušenja".

Treba napomenuti da je Hrvatska Vlada kasnila sa donošenjem zakona na temelju Direktive. Prijedlog Zakona o ograničavanju duhanskih i srodnih proizvoda Vlada Republike Hrvatske je donijela 2. ožujka 2017. godine i poslala na daljnju proceduru.

Ono što svakako privlači pažnju je da mnogo fotografija prikazuje obiteljsku situaciju u kojoj je u fokusu majka s djetetom, a uz fotografije je tekst da pušenje smanjuje plodnost ili da pušenje može ubiti nerođeno dijete. Da pušenje šteti nerođenom (i rođenom) djetetu opće je poznata medicinska činjenica, konkretnije da pušenje u trudnoći može dovesti do iznenadne smrti novorođenčeta, prijevremenog poroda i šteti djetetovom razvoju. No ipak, teško je ne primijetiti da je žena u ulozi majke izrazito zastupljen motiv ovih fotografija, točnije 9 fotografija ili 21% od ukupnog broja. Ostale fotografije uglavnom prikazuju teške zdravstvene probleme. Čini se da od podsjetnika da joj je uloga majke najvažnija, žena nikako ne može pobjeći, pa će se ove dužnost sjetiti i kada kupuje cigarete. Ženska reprodukcija je postala ključna politička i društvena tema te glavno zakonodavno područje, a žena je prvenstveno majka, ona koja rađa i to je najbitnije njeno obilježje. Ako ne planira dijete društvo će se pobrinuti da se osjeća nerealizirano jer nije ispunila svoju glavnu životnu dužnost.

Čini se da čak i kada imamo kampanju za zdraviji život u njenom središtu nađu se ženska reproduktivna prava. A na kraju svakome ostaje izbor da li će zbog ovih fotografija prestati pušiti, kupiti tabakeru i zaboraviti na njih ili jednostavno prihvatiti činjenicu da se nalaze na njegovoj/njezinoj kutiji cigareta.

Više informacija o slikama (pitanja i odgovori): http://ec.europa.eu/health/sites/health/files/tobacco/docs/pictorialwarnings_tpd_en.pdf

Fotografije: Službeni list Europske Unije; Delegirana Direktiva Komisije 2014/109/EU http://publications.europa.eu/hr/publication-detail/-/publication/da1e9a92-85b9-11e4-b8a5-01aa75ed71a1/language-hr

Tagovi: kampanja, pušenje, reklame, zdravlje

Vezani članci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM