Sa stavom

03.01.2017. 10:59:50 - Matan Uzlel (huffingtonpost.com)

Nemojte šutjeti!

Nasilje prema ženama problem je (i) muškaraca

Da, umoran sam od nasilja muškaraca prema ženama. I da, muškarci su odgovorni jer trenutno pripadaju kulturi maskuliniteta koja to dopušta- kultura u kojoj muškarci ne smiju pokazati strah, ne smiju biti u krivu i imaju pravo premoći nad drugima, posebice ženama.

Kultura u kojoj se muškarci ne smiju bojati je kultura koja negira našu ljudskost kao muškarca. Ako ne smijemo biti ljudi, onda postajemo nešto drugo. Konstrukcija maskuliniteta- što znači biti muško- igra ključnu ulogu u oblikovanju nasilja nad ženama. To je istina na osobnoj razini, u obiteljima, u vezama, u zajednicama, i u društvu općenito.

Ali kultura je u krivu i ako ne učinimo nešto da to promijenimo žene će i dalje stradavati. Muško nasilje nad ženama je obilno- i samo se pogoršava. Trebamo novu, uključujuću formu maskuliniteta kako bismo ga eliminirali.

Što točno možemo učiniti da povećamo broj muškaraca koji su uključeni u prevenciju rodno uvjetovanog nasilja? Koje specifične strategije mogu motivirati značajan broj muškaraca da se pridruže pokretu?

Kao prvo, muškarci moraju glasno prozivati nasilje drugih muškaraca. I moraju raditi na tome da podrivaju društvene i kulturalne postavke koje podupiru nasilje nad ženama vidljive u svim društvima diljem svijeta- seksističke i nasilne norme, neosjetljivo ponašanje, rodne nejednakosti koje omogućuju nasilje nad ženama. Prozivanjem muškog konformizma možemo staviti teret sprječavanja nasilja nad ženama tamo gdje pripada- na muškarce koji ga perpetuiraju.

Više načina na koje možemo reducirati nasilje nad ženama i djevojkama:

1. Pristupite rodno uvjetovanom nasilju kao muškom problemu koji uključuje muškarce svih dobi i različitih socioekonomskih, rasnih i etničkih pozadina. Promatrajte muškarce ne samo kao počinitelje ili potencijalne počinitelje nasilja nego kao osnažene promatrače koji se mogu suočiti sa svojim nasilnim vršnjacima.

2. Ako vaš brat, prijatelj, kolega ili suigrač zlostavlja svoju partnericu- ili se ponaša nasilno i bez poštovanja prema ženama općenito- nemojte okrenuti glavu. Ako vam situacija to dopušta, razgovarajte s njim o tome. Potaknite ga da potraži pomoć. Ili ako ne znate što učiniti, potražite savjet od prijatelja/ice, roditelja, profesora/ice i savjetnika/ice.  Obratite se nacionalnoj mreži za sprječavanje seksualnog nasilja. Nemojte šutjeti.

3. Imajte hrabrosti pogledati u sebe. Preispitujte vlastite stavove. Ne budite defenzivni kada svojim ponašanjem ili riječima povrijedite nekoga. Potrudite se razumijete vlastite stavove i ponašanja koja nenamjerno perpetuiraju seksizam i nasilje i radite na tome da ih promijenite.

4. Ako sumnjate da je neka žena bliska vama zlostavljana ili da je bila seksualno napadnuta, oprezno upitajte možete li joj pomoći.

5. Ako ste emotivno, psihološki, fizički ili seksualno nasilni prema ženama ili ste to bili u prošlosti, zatražite profesionalnu pomoć sada.

6. Budite saveznik ženama koje rade na tome da ukinu sve oblike rodno uvjetovanog nasilja. Novčano pomognite centrima i skloništima za žene žrtve nasilja. Ako pripadate sportskog ekipi, bratstvu ili nekoj drugoj studentskoj grupi, organizirajte dobrotvornu akciju.

7. Prepoznajte i progovorite protiv homofobije i nasilja nad LGBT osoba. Diskriminacija i nasilje nad LGBT populacijom je pogrešno i direktno povezano sa seksizmom (npr. seksualna orijentacija muškaraca koji progovaraju protiv seksizma je često dovedena u pitanje kao svjesna ili nesvjesna strategija da ih se ušutka. To je jedan od glavnih razloga zašto muškarci ne progovaraju o seksizmu).

8. Pohađajte programe, tečajeve, gledajte filmove o ženama i čitajte knjige i članke o multikulturnim maskulinitetima, rodnoj neravnopravnosti i korijenu uzroka rodno uvjetovanog nasilja. Educirajte sebe i druge o tome kako veće društvene sile utječu na konflikte između pojedinih muškaraca i žena.

9. Nemojte financirati seksizam. Odbijte kupiti bilo koji časopis, video, pretplatiti se na bilo koju web stranicu, ili kupiti bilo kakav glazbeni album koji seksualno ponižava žene ili se nasilno odnosi prema njima. Protestirajte protiv seksizma u medijima.

10. Budite mentor i učite mlade dječake kako da budu muškarci na način koji ne uključuje ponižavanje ili zlostavljanje djevojčica i žena. Volontirajte u programima prevencije rodno uvjetovanog nasilja uključujući programe za muškarce protiv seksizma. Budite primjer drugima. 

Nasilje nad ženama nije samo stvar nepravde ili nejednakosti nego je i stvar zdravlja. Nasilje ima značajan učinak na zdravlje i dobrobit žena- ne samo u smislu povrede i preuranjene smrti, nego i u smislu psihičkih problema kao što su pokušaj samoubojstva i samoranjavanja, depresije, tjeskobe, PTSP-a, zlouporaba droge i lijekove i lošeg reproduktivnog zdravlja. To je zaista užasno žalosno.

Naravno, ne zlostavljaju svi muškarci žene. Ali svi muškarci moraju osuditi nasilje. Dokle god muškarci šute dok drugi muškarci zlostavljaju žene, oni možda nisu počinitelji ali oni perpetuiraju to nasilje, dopuštajući mu da se nastavi. Napore da se spriječi nasilje nad ženama moraju poduzeti upravo muškarci jer su muškarci većinom oni koji perpetuiraju to nasilje.

Nasilje nad ženama je problem (i) muškaraca. To nasilje uništava žene i djevojke koje muškarci vole, ocrnjuje sve muškarce, počinjeno je od strane muškaraca koje drugi muškarci poznaju i prestati će tek onda kada većina muškaraca pomogne napraviti društvo u kojem je takvo nasilje nezamislivo.

Pokrenimo pokret- pokret muškaraca koji se ne boje zaustaviti nasilje nad ženama.

Uključivanje muškaraca u pokret kao što je Real Women Real Stories jedini je način kako postići dugotrajnu društvenu promjenu. 

Prevela i prilagodila: Jana Kujundžić

Tagovi: lgbt, maskulinitet, muškarci i žene, nasilje na ženama, rodna nejednakost, rodno uvjetovano nasilje, seksizam, skloništa za žene žrtve nasilja

Vezani članci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM