Sa stavom

14.06.2013. 11:24:32 - Ana Maria Kezerić

MORALNO-ZAKONSKA DISKUTABILNOST INICIJATIVE 'U IME OBITELJI'

Sve nepravilnosti inicijative 'U ime obitelji'

Građanska inicijativa U ime obitelji Hrvatskom saboru danas će predati zahtjev za raspisivanje referenduma o unošenju ustavne odredbe koja bi brak okarakterizirala isključivo kao zajednicu muškarca i žene.

U razdoblju od 12. do 26. svibnja, sakupili su više od 710.000 potpisa građanki i građana Republike Hrvatske. Barem tako poručuju iz Organizacijskog odbora. No na koji način i pod kojim uvjetima, manje je poznato.

Sakupljanje potpisa za referendum sasvim je legitimno (demokratsko) pravo, rekli bismo na prvu. No, kao što svi znamo, uz prava dolaze i obveze. A obveza prilikom ideje o sakupljanju potpisa za referendumsko pitanje i samog sakupljanja potpisa bila je da se postupa u skladu sa zakonima i propisima. Prije nabrajanja svih kršenja zakona i nepravilnosti koje su obilježile ovu građansku inicijativu, pozornost je potrebno skrenuti na još jednu važnu činjenicu koja je očito (slučajno) promakla gospodi i gospođama iz građanske inicijative U ime obitelji.

To je definicija Ustava kao temeljnog pravnog akta neke države kojim se uspostavlja politički i pravni poredak. Ustav obično sadrži načelne propise o društvenom, ekonomskom i političkom poretku države, definira prava i dužnosti građana/ki, određuje najviše organe vlasti, njihove međusobne odnose i odnose prema nižim organima i građanima/kama.

Prema navedenoj definiciji, Ustav jednostavno NE SLUŽI definiranju pojmova poput braka, jer bi samim time u Ustav trebala ući i odredba o skrbništvu, izvanbračnim zajednicama, itd., koje su regulirane posebnim zakonima. Kao takav, brak se spominje samo izrijekom upravo u smislu da ga uređuju zakonski akti. Ono što se spominje u Ustavu, člankom 61. jest obitelj koja je definirana kao jedinica od posebnog značaja, no svima je jasno kako obitelj nije isto što i brak. Stoga, logično je za zaključiti kako ne samo što brak ne možemo smatrati temeljnim ljudskim pravom (niti homoseksualaca, niti heteroseksualaca), već to što to "ljudsko pravo" ne opravdava organiziranje u ovakve inicijative i unošenje takvih odrednica u Ustav.

Naime, kao što je presudio Europski sud za ljudska prava, brak se treba rješavati u okviru zakona pojedine države, što je konkretno za hrvatski slučaj, zakonodavno riješeno unutar Obiteljskog zakona. No, neostvarivanje prava jedne skupine koja ulazi u zajednicu (homoseksualne) u odnosu na prava neke druge skupine (heteroseksualne) jest ozbiljno kršenje ljudskih prava, ne samo prema moralnom, već i prema zakonskom određenju.

Nadalje, provođenje referenduma koji bi državni proračun olakšao za nešto više od 50 milijuna kuna koji ne ide ZA nešto već PROTIV nečega, u Hrvatskoj koja je dosegnula samo dno ekonomske krize, čisti je (društveni) apsurd.   

Ostavimo li (zasad) po strani previranja moralno-logičnog karaktera i usredotočimo se na zaobilaženje zakona, naići ćemo na nekolicinu nepravilnosti. U duhu novinarskog poziva, koji bi trebao služiti općem javnom interesu (i paroli javnost ima pravo znati), osjećam se dužnom upoznati javnost s konkretnim segmentima nepravilnosti.  

Prva je i osnovna financijska netransparentnost inicijative U ime obitelji. Naime, broj žiro računa naveden na stranici inicijative U ime obitelji ne pripada istoimenoj inicijativi već ad-hoc osnovanoj udruzi pod imenom Građani odlučuju. To možda i ne bi bilo problematično da dopredsjednik udruge nije Krešimir Miletić, koji je i dopredsjednik političke stranke HRAST (Hrvatski rast) te je bio nositelj liste HRAST-a za grad Zagreb, čime ova inicijativa samim time prerasta u dimenziju političkih, ne općeljudskih interesa. Nije naodmet spomenuti niti činjenicu da je glavna organizatorica inicijative U ime obitelji, Željka Markić bila predsjednica HRAST-a, a od 2008. i potpredsjednica GROZD-a. Također, dopredsjednica udruge GROZD, Kristina Pavlović, koja je, igrom slučaja i suosnivačica inicijative U ime obitelji, na internetskoj stranici udruge GROZD molila je javnost za donacije, navodeći žiroračun udruge.

Cijela je polemika izišla u javnost na T-portalovim stranicama, no nije izazvala daljnje polemike. Iz ovog pitanja proizlazi nekoliko zanimljivih činjenica, a jedna je od njih i ta da je udruga Građani odlučuju osnovana 3.4.2013., neposredno prije pokretanja građanske inicijative U ime obitelji. Iz toga proizlazi logično pitanje je li udruga osnovana zbog priljeva financijskih sredstava pod krinkom zaštite općeljudskih prava koju je pokrenula građanska inicijativa vrlo bliska spomenutoj udruzi. No, pravnim rječnikom, problem je u tome što građanska inicijativa nema status udruge, te samim time nije regulirana Zakonom u udrugama i sve bi troškove trebali snositi isključivo volonteri, što nije bio slučaj s ovom inicijativom koja je još javno molila za donacije. Nadalje, ovim je postupkom ispunjeno obilježje kaznenog dijela prijevare, prema Kaznenom zakonu Republike Hrvatske (čl. 236: Tko s ciljem da sebi ili drugome pribavi protupravnu imovinsku korist dovede nekoga lažnim prikazivanjem ili prikrivanjem činjenica u zabludu ili ga održava u zabludi i time ga navede da na štetu svoje ili tuđe imovine nešto učini ili ne učini, kaznit će se kaznom zatvora od 6 mjeseci do 5 godina) budući da na stranicama građanske inicijative nigdje nije spomenuto da žiro račun za donacije pripada potpuno drugoj udruzi, ne građanskoj inicijativi. Iz navedenog je razvidno kršenje zakona koju je vodstvo U ime obitelji počinilo netransparentnošću i očitim prikrivanjem stvarnih vlasnika/ca žiro računa na koji su tražili donacije.

Sljedeći je problem ilegalno sakupljanje potpisa za referendum – naime, pojavila se nekolicina slučajeva u kojima su volonteri/ke inicijative U ime obitelji (osobito maloljetnici/e koji su na taj način htjeli dati svoj doprinos, budući da ne mogu staviti svoj potpis na inicijativu) obilazili građane/ke po stanovima i kućama i molili/e ih za potpis za referendum. Takav je način prikupljanja potpisa prema Zakonu o referendumu ilegalan, što stoji u sljedećem članku Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne samouprave (NN 92/01): Izjaš­njava­nje birača o potrebi da se zatraži raspisiva­nje referenduma može se održavati na svakom za to prikladnom mjestu u skladu s odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave (grada ili općine). Organizacijski odbor je dužan prijaviti mjesta na kojima će se održavati izjaš­njava­nje birača o potrebi da se zatraži raspisiva­nje referenduma policijskoj upravi na čijem se području izjaš­njava­nje održava, pet dana prije početka izjaš­njava­nja (čl. 8.c).

Također, zakonski neregulirano, ali moralno diskutabilno, a vezano uz nepravilnosti prilikom prikupljanja potpisa jesu i slučajevi verbalnog nasilja koje su volonteri/ke inicijative ponekad provodili nad prolaznicima/ama koji/e su odbili dati svoj potpis. No nepravilnostima vezanim uz prikupljanje potpisa tu nije kraj. Na vidjelo je izašla, ukoliko je vjerovati prema izvorima objavljenima na Facebook stranici kontra inicijative U ime svake obitelji, poruka u kojoj se moli za OIB ili JMBG, kako bi volonteri/ke sami/e potpisali zainteresirane građane/ke na listu za podršku referendumu. Primjeri takvih i srodnih poruka i objava koje ukazuju na nepravilnosti jesu sljedeći:

Facebook

Facebook

U trećem slučaju, dopuštenjem za ulazak u prostor pojedinih fakulteta (FER, FFZg), prekršen je Statut Sveučilišta u Zagrebu, budući da je razvidno kako ova inicijativa ima političke implikacije, što je prema Statutu zabranjeno, ako u obzir uzmemo članak 6., stavak 1. (Akademska sloboda na Sveučilištu je sloboda svakog člana u znanstvenom i umjetničkom istraživanju i stvaralaštvu, poučavanju, međusobnoj suradnji i udruživanju. Sveučilište poštuje ustavno načelo o nedopustivosti diskriminacije (zbog rase, spola, jezika, vjere, političkog ili drugog uvjerenja, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovine, rođenja, društvenog položaja, invalidnosti, seksualne orijentacije i dobi i drugo.) te stavak 5. (Članovi sveučilišne akademske zajednice dužni su unutar Sveučilišta djelovati politički neutralno bez isticanja osobnih političkih stavova.) Smatram kako ta činjenica ne bi trebala biti zanemarena, unatoč tome što velik dio odgovornosti leži na dekanima/icama pojedinih fakulteta koji su unutar fakulteta na kojem djeluju kao njihovi predstavnici/ice puštanjem inicijative na fakultet i samim činom potpisivanja dali notu svojih preferencija po pitanja ovog referenduma, koji nije ništa drugo doli politički alat, što je jasno i iz definicije referenduma kao takvog. Jednako su krivi/e i organizatori/ice inicijative koji su svjesno prekršili još jedno pravilo, a to je ono Statuta Sveučilišta te bi se to trebalo tretirati kao još jedna u nizu nepravilnosti prilikom sakupljanja potpisa za referendum.

Ipak, s uma ne bismo trebali smetnuti niti kršenje etičkih normi i moralnih standarda koje se očituje u diskriminaciji i netolerantnosti prema osobama drugačije seksualne orijentacije, što je očito iz same homofobne inicijative koja svim silama nastoji zabraniti i onemogućiti jednaka prava osobama LGBTIQ populacije, dovodeći ih samim time u podređeni položaj. To čine i svojim istupima u javnosti, kojima nastoje dati do znanja da smatraju da su svi jednaki, ali su neki očigledno, jednakiji od drugih.

Kršenje etičkih normi očito je u već spomenutoj diskriminaciji koju nije potrebno podrobnije objašnjavati, ali ću se zato poslužiti izjavom Line Zonjića, iz vodstva U ime obitelji, koju je dao u jednom od intervjua: "Diskriminacija s obzirom na brak bila bi kada bismo kao dodatni uvjet za brak, osim toga da su to osobe suprotnog spola, postavili npr. narodnost ili rasu. Primjer diskriminacije bio bi da brak mogu sklopiti samo osobe iste narodnosti ili iste vjere". Upravo je zabrinjavajuće što dotični ne vidi razinu diskriminacije koju doseže ova građanska inicijativa.

Nadalje, diskriminaciji prema samohranim roditeljima, budući da u parolama sakupljanja potpisa manipuliraju dječjim glasovima koji govore kako dijete želi mamu i tatu. Vjerujem kako bi pojedina djeca, naročito ona u dječjim domovima diljem Lijepe Naše, sve dali za trunku roditeljske ljubavi i pažnje pa makar imali dvije mame ili dva tate.

Posljednji u nizu moralnih krahova ove inicijative jest pozivanje na lažno istraživanje – naime, predstavnici/e inicijative U ime obitelji, zadnjih se nekoliko tjedana pozivaju na zaključke prošlogodišnjeg američkog istraživanja pod nazivom New Family Structures Study, a čije interpretacije ne samo da nisu priznate, već su osporene i od strane samog autora. Riječ je o istraživanju u kojem u obzir nisu uzeta djeca iz homoseksualnih brakova, već djeca koja su se nekad u životu našla u situaciji da im jedan od roditelja ima homoseksualno iskustvo. Zanimljivo je što se spomenuta inicijativa pravi neupoznata s reprezentativnim istraživanjima koja pokazuju da su homoseksualni roditelji jednako dobri roditelji kao heteroseksualni, a u nekim slučajevima i bolji. (primjer su istraživanje na fakultetu Birkbeck, dijelu Londonskog sveučilišta, te na Sveučilištu Clark u Massachusettsu)

Konačna odluka o referendumu u rukama je Ustavnog suda. Ako do referenduma i dođe, unatoč već pobrojenim nepravilnostima, na građanima/kama je da procjene zaslužuje li jedna ovakva inicijativa njihovo povjerenje.

Tagovi: građani odlučuju, hrvatska, inicijativa, krešimir miletić, lgbt prava, ljudska prava, moralno-zakonska diskutabilnost, referendum, referendum o braku, referendumsko pitanje, u ime obitelji, udruga, ustav rh, ustavnost, zakoni, željka markić

Vezani članci:

Facebook komentari

Prikaži stare komentare (9)

Stari komentari

Marijan:
Često vezano za pitanje treba li referendum biti raspisan novinari za mišljenje pitaju profesora Pravnog fakulteta Roberta Podolnjaka, koji smatra (naravno) da je raspisivanje referenduma jedina mogućnost. A upravo je on blizak sa "građanskom inicijativom"...

aktualno.hr/novosti/tag/ilicic/20621_I+Ladislav+Ilcic+u+trci+za+gradonacelnikovu+fotelju.html#.UbtDmNh9yIA
14.06.2013. 18:28
mia:
smatram da je ilegalno uvjeravanje vjernika koji su u crkvi kako će gorjeti u paklu te da nisu dobri ljudi/kršćani ako taj isti referendum ne potpišu.
14.06.2013. 19:16
LaDoga Bella:
Ne piše kako su u Splitu zaključavali crkve i ljudima nisu dali izići van dok ne potpišu peticiju.
Isto tako nigdje ne piše kako Ladislv Ilčić svaku ečer visi na Zrinjevcu i kako se faka sa prvim tipom do kojeg stigne. I on mi neki klinac moralizira.
15.06.2013. 08:54
ivek:
Ukratko:
1. Građanska inicijativa nije isto što i udruga. Udruga građani odlučuju je pokrenula građansku inicijativu U ime obitelji i pokrenula organozaciju prikupljanja potpisa. Koliko znam, građanska inicijativa jednostavno ne može (pravno) imati svoj račun, već ga ima udruga koja je osnovala inicijativu.

2. Potpisi su prikupljani na potpuno legalan i legitiman način. Osobno sam volontirao i znam iz prve ruke, poznajem velik broj volontera i znam na koji se način radilo. Pisanje o nekakvim prijetnjama, zaključavanjima itd su jednostavno podmetanja. Isto je i s pisanjima da ljudi nisu znali što potpisuju. Ne samo da su znali, nego su nam gotovo svi građani rekli razlog zašto potpisuju ili ne potpisuju! Ne podmećite bez dokaza!
Potpisi su skupljani na mjestima koja su odobrila nadležna tijela lokalne samouprave, tako je i s fakultetima, a dekani imaju pravo dopustiti volonterima da štand postave unutar zgrade fakulteta.

3. O kršenju etičkih normi govorimo i slušamo već tjednima, tako da ću svesti na jednu rečenicu: Nije stvar u ravnopravnosti osoba, nego ravnopravnosti institucija.

4. Što se tiče teksaškog istraživanja, ono je jedino provedeno na velikom broju ispitanika, ali ima puno mana. Možemo, ako baš hoćete, reći da nije valjano, da ne ulazim u dublje analize. Ali to isto možemo reći za apsolutno SVE studije koje su proučavale razvoj djece u homo i hetero obiteljima, jer su ili rađene na premalim uzorcima ili rađene na usporedbi bogatih i dobrostojećih homo i siromašnih i problematičnih hetero obitelji. Tako da zapravo nemamo nijednu pravu studiju po tom pitanju. Možemo li eksperimentirati s djecom?
16.06.2013. 23:19
e moj ivek:
e ivek ivek...vi ko da se trudite bit licemjerni sta vise

smiješno je to šta i sami znate da to teksaško istraživanje nije pouzdano i ne samo to nego je sam autor reka da uopce nije istraživa to šta vi tvrdite, a opet se pozivate na isto istraživanje i kažete "je da nije 100% istina, al nama odgovara kako mi tumacimo to istrazivanje"

druga stvar, jos najbolje da ces rec "je skupljali su se potpisi na ilegalan nacin" pogotovo sta si i sam volontira... ja ti mogu iz osobnog iskustva rec da su moju majku 2 puta u istom danu nasilno NAPALI da potpiše (vukli za rukav, potezali, vikali), a kad nije tila onda su se za njom derali da je "Đava"

vi iz "u ime obitelji" se samo možete sramite da u ovakvo vrime financijske katastrofe umisto da spašavate gladne obitelji (jer vi to radite navodno za obitelj) vi ulazite drugima u krevet govorit šta da rade...potrosit ovoliko para samo za zaštit naziv "brak" je van svake pameti i opravdanja i vama na dušu...doci ce i taj dan kad ce se vasa dica sramit svojih roditelja kad vide za sta se bore
17.06.2013. 12:03
Gato Gordo:
...a da ne spomenemo činjenicu da su potpisi predani 3 tjedna nakon službenog završetka tzv. akcije, što daje još poprilično vremena za manipulacije. Tko može garantirati da u tom razdoblju nije dodano bar još 300 000 potpisa, pogotovo na način na koji su skupljani? Uzmeš OIB-e svih susjeda i dopišeš na papir...
17.06.2013. 12:55
medojed:
Samo ispravak netocnog navoda - na FFZG "inicijativi" nije dopušteno staviti štand u prostor fakulteta već su morali biti ispred fakulteta, na javnoj površini, što nije bio slučaj (koliko znam) na FERu.
18.06.2013. 23:55
Ana:
Na FFZg-u su bili točno ispred fakulteta, gore na stepenicama. Ukoliko uzmemo u obzir da meni nisu dopustili snimanje u vezi iste inicijative na FER-u i rekli su mi da je javna površina DO stepenica i da na stepenice ne smijem doći, po toj je logici i inicijativa na FFZg-u ušla na prostor fakulteta, iako nije ušla u sam interijer.
19.06.2013. 10:44
medojed:
Samo ispravak netocnog navoda - na FFZG "inicijativi" nije dopušteno staviti štand u prostor fakulteta već su morali biti ispred fakulteta, na javnoj površini, što nije bio slučaj (koliko znam) na FERu.
19.06.2013. 16:04

Iz drugih medija

AEM