Prozor u svijet

16.12.2016. 12:21:40 - A. Renee Bergstrom (theguardian.com)

u crkvenoj klinici

Genitalno saka鎒nje doga餫 se i u kr规anskoj Americi

"Doktor, koji je kr规anin, odstranio mi je klitoris kada sam imala samo tri godine kako bi me 'izlije鑙o' od masturbacije", pi筫 Renee Bergstrom.

1947., kada sam imala samo tri godine, doktor mi je odstranio klitoris. Genitalno saka鎒nje 緀na uglavnom se povezuje s afri鑛im kulturama i nekr规anskim religijama, ali meni se dogodilo u 'bijeloj' srednjozapadnoj Americi. Doga餫j se odvio u crkvenoj klinici u kojoj se na djevoj鑙cama koje masturbiraju koristio skalpel.

Sje鎍m se neizdr緄ve boli i osje鎍ja da sam izdana. Re鑕no mi je da o tome ne govorim, ali 鑥vanje te tajne za mene je zna鑙lo usamljenost u svim pitanjima koja su mi se javljala ulaskom u pubertet: ﹖o propu箃am? Kako je to biti 'potpuna'?

S 15 godina obratila sam se doktoru zbog zatezaju鎒g osje鎍ja na o緄ljku. Ne znaju鎖, posjetila sam ba kliniku u kojoj se odvilo odstranjivanje klitorisa te su me posramili pru綼ju鎖 mi knji緄cu 'Grijeh samozadovoljavanja'.

Moje prvo dijete i ja mogli smo umrijeti – skoro pa univerzalna posljedica genitalnog osaka鎖vanja 緀na su te筴o鎒 pri porodu. Kao i mnoge 緀ne 筰rom svijeta, nisam znala da se genitalno o緄ljkasto tkivo ne raste緀. Htjela sam svjesna pro緄vjeti porod, ali doktor koji me pora餫o je izvr筰o opse緉u epiziotomiju dok sam bila pod anestezijom, a za oporavak mi je trebalo nekoliko mjeseci. Bio je suosje鎍jan i 筼kiran kada sam mu rekla odakle mi o緄ljak.

Na綼lost, nije bio dostupan za moje sljede鎒 dvije trudno鎒, a novi me doktor vidio kao znanstveni eksperiment. Drugi mi je kirurg predlo緄o da mi odstrani jednu bradavicu kako bi mi napravio la緉i klitoris. Te su mi ponude bile odbojne pa sam obje odbila. Neugoda je potrajala 50 godina, kada mi se o緄ljak odvojio tijekom menopauze.

Oprost ne zna鑙 i zaborav

Vi筫 ne postoji podsjetnik na dnevnoj bazi i oprostila sam svima koji su bili uklju鑕ni u taj doga餫j. Ali oprost ne zna鑙 zaborav. Sada radim sa 緀nama koje su 緍tve genitalnog saka鎒nja.  Zajedno sa svojom prijateljicom, Filsan Ali, kreirala sam bro箄ru za trudne somalijske 緀ne koje su pretrpile genitalno saka鎒nje. Bro箄re su namijenjene 緀nama i njihovim klini鑑rima kako bi lak筫 zapo鑕li razgovor o otvaranju o緄ljaka da bi se izbjegao carski rez.

Na pisanje me potakla pove鎍na mr緉ja i nepo箃ivanje 緀na, drugih kultura i religija – kao da kr规ani SAD-a imaju 鑙stu povijest.

Genitalno saka鎒nje nije moja sramota nego moja pri鑑. Svjedo鑙la sam nazivanju masturbacije grijehom od strane kr规anstva, preporuci 'nekih kr规anskih vo餫 i doktora' da je obrezivanje prevencija, izvr筧vanju takvih preporuka i ameri鑛oj kulturi koja je takav oblik seksualnog zlostavljanja prvo prihvatila, a zatim porekla da se ikada dogodilo.

Moja elasti鑞ost cvjeta iz ljubavi, po箃ovanja i brige moga mu綼, moje obitelji i mnogih ljudi 筰rom svijeta koji su bili solidarni sa mnom kako sam napredovala na putu do ozdravljenja.

Odavanje po鑑sti boli kroz umjetnost

Prije 30 godina naslikala sam sliku 緀ne koja leti oslobo餰na svih oblika opresije i zlostavljanja. Tada nisam ni znala da se budi umjetnica u meni.

Ranih osamdesetih, u jednoj 箆icarskoj galeriji, vidjela sam kip mu筴arca koji je izgledao identi鑞o kao moj brat Phil, koji je umro dok sam studirala. Obuzeta tugom, stvorila sam prolaz za oplakivanje jo jednog velikog gubitka u svom 緄votu. Taj sam kip smatrala znakom, 鑑k blagoslovom posla kojeg sam po鑕la poduzimati u iskorijenjivanju genitalnog saka鎒nja.

甧lja mi je da na筧 zemlja bude poznata po suosje鎍nju i pravednom lije鑕nju svih koji su patili i jo uvijek pate. San mi je da se genitalno saka鎒nje prestane izvr筧vati u svim kulturama i da 緀ne osjete potpunost, za 箃o vjerujem da je bila namjera na筫ga Stvoritelja. Nadam se da 鎒mo uspjeti odletjeti od opresije i zlostavljanja. Sa 72 godine, ja, Umjetnica Renee, stavljam svoj glas s onima koje su se uspjeli di鎖 iznad dru箃venog i kulturalnog pritiska na 箄tnju.

Prevela/o i prilagodila/o: Sonja Novoseli

Tagovi: amerika, genitalno saka鎒nje, kr规anstvo, religija, sjedinjene ameri鑛e dr綼ve

Vezani 鑜anci:

Facebook komentari

Stup srama

Iz drugih medija

AEM