Prozor u svijet

15.07.2019. 10:05:32 - Libela

nasilje nad djecom

Obiteljsko nasilje nad djevoj鑙cama u porastu u Meksiku

Nasilje nad djevojkama u Meksiku od strane 鑜anova njihove vlastite obitelji naglo je poraslo posljednjih godina, pove鎍vaju鎖 se za gotovo tre鎖nu od 2010. do 2014. godine, navodi se u izvje规u UNICEF-a.

Djevojke trpe daleko vi筫 nasilja, silovanja, uznemiravanja i zlostavljanja kod ku鎒 od dje鑑ka u Meksiku, rekao je Christian Skoog, predstavnik UNICEF-a. UNICEF-ovo izvje规e o nasilju nad djecom u Meksiku pokazalo je da je u 2010. godini 18 tisu鎍 djevojaka do緄vjelo zlostavljanje u obitelji, no do 2014. taj je broj sko鑙o na oko 24 tisu鎒.

Oko jedne od pet djevoj鑙ca u dobi od 15 do 17 godina – gotovo 700.000 mladih 緀na – do緄vjelo je neki oblik obiteljskog nasilja u 2015. godini, navodi se u izvje规u.

"Situacija je alarmantna", kazao je Skoog za Thomson Reuters Foundation.

Nasilje nad 緀nama stalni je problem u Meksiku, konzervativnoj katoli鑛oj zemlji u kojoj ma鑙zam vlada, a tradicionalni koncepti roda duboko su ukorijenjeni. Prema podacima Vlade, vi筫 od 1.100 緀na ubijeno je u Meksiku od sije鑞ja do svibnja ove godine, od kojih je skoro 370 ubijeno zbog svog roda.

Skoog je kazao kako je mijenjanje kulturnih stavova klju鑞o u borbi protiv rastu鎒 plime rodno uvjetovanog nasilja. "U ravnopravnijem dru箃vu s manje rodnih razlika, rodno se nasilje smanjuje", kazao je. "Mo緀mo znatno smanjiti (nasilje) ako promijenimo te kulturne obrasce".

Neka緉javanje, dodao je, tako餰r je problem. Prema REDIM-u, skupini za zastupanje prava djece, 99 posto zlo鑙na nad djecom koje istra緐je dr綼va ne rezultiraju kaznom. Rezultat je poruka da mo緀te raditi 箃o god 緀lite s dje鑑kom ili djevojkom, i ni箃a se ne鎒 dogoditi, izjavio je Juan Martín Perez Garcia, izvr筺i direktor REDIM-a.

UNICEF je rekao da je naj鑕规i oblik zlostavljanja emocionalno zlostavljanje, nakon 鑕ga slijedi fizi鑛o i financijsko zlostavljanje, dok je gotovo 2 posto mladih djevoj鑙ca pretrpjelo neki oblik seksualnog nasilja u obitelji. Tako餰r se navodi da je oko 60 posto od vi筫 od pet tisu鎍 djece koja su nestala u Meksiku djevoj鑙ce ili mlade 緀ne.

Nasilje u Meksiku, gdje je vi筫 od 200.000 ljudi ubijeno u nasilju koje je potaknulo kartelsko djelovanje nakon 箃o je biv筰 predsjednik Felipe Calderon krenuo u borbu protiv trgovine drogom 2006. godine, 鑕sto poga餫 djecu, a osobito djevoj鑙ce.

UNICEF je utvrdio kako je u 2017. ubijeno gotovo 1.500 djece, u usporedbi s ne箃o vi筫 od 1.100 u prethodnoj godini – prosje鑞o 鑕tiri dnevno. "Nalazimo se usred krize ljudskih prava", isti鑕 Perez Garcia.

Tagovi: dje鑚a prava, ljudska prava, meksiko, nasilje nad djecom, prava djece, unicef

Vezani 鑜anci:

Facebook komentari

Iz drugih medija

AEM