Zakon o financiranju političkih stranaka

Članak 10.

Za svakoga izabranog zastupnika podzastupljenog spola, političkim strankama pripada i pravo na naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom zastupniku, a određenog u članku 9. stavku 1. ovoga Zakona.

Zakon o financiranju političkih stranaka

Stup srama

Iz drugih medija

AEM