Ada Damjanac, Fažana (SDP)

Ada Damjanac rođena je u Puli 1956. godine. Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Puli, gdje 1976. godine završava Pedagošku akademiju kao najbolja studentica generacije (dobitnica i nagrade Sveučilišta u Rijeci) čime je stekla zvanje nastavnice fizike i tehničke kulture. Iste godine zapošljava se u Mrkoplju (Gorski Kotar) gdje je radila do 1978. godine. Od tada bez prekida radi u Osnovnoj školi Fažana kao učiteljica fizike, tehničke kulture i informatike. Zbog svog rada i rezultata u struci unaprijeđena je u zvanje mentorice. Od 2004. godine voditeljica je Županijskog stručnog vijeća tehničke kulture Istarske županije.

Na lokalnim izborima 2009. godine, nakon osam godina vladavine IDS-a, izborila se za Fažansku načelničku poziciju. S Adom Damjanac razgovarala je Libelina suradnica Morana Ivančević.

"Žene i šoldi vladaju svitom" kaže stara narodna izreka. Znači li to da je Fažana uspješna jer njome vladaju Žene?

Pa malo kroz šalu a malo kroz zbilju  mi to uvijek ističemo jer na skoro svim rukovodećim mjestima na području Općine imamo žene, ali ipak moram priznati da iza nas stoje i muški kolege i da je tu zajednički rad. Žene jesu upornije i izdržljivije i imaju za neke stvari više osjećaja.

 

Jesu li mještani imali u početku možda predrasude jer su općinu u svoje ruke uzele žene?

Nisam to primijetila, jer smo se svojim svakodnevnim radom, trudom i zalaganjem dokazale da znamo, hoćemo i možemo dobro raditi a to se i vidi.

 

Možete li nam reći koju su bili Vaši najveći projekti kao načelnice općine?

Ima nekoliko stvari na koje sam zaista ponosna.

Na prvom mjestu je otvaranje privatnog vrtića gdje je smješteno četrdesetak djece. Otvaranje privatnog vrtića samo po sebi nije ništa posebno ali moram istaknuti da smo mi prva Općina u Istri a mislim i šire koja je financirala otvaranje vrtića bespovratnim sredstvima. To je bio iznos od 100 tisuća kuna. Na taj način osigurali smo smještaj za djecu i zapošljavanje naših sugrađana, odnosno sugrađanki. Ponosimo se svojim socijalnim programom, jer smo socijalno vrlo osjetljiva Općina. Brinemo o svim našim sugrađanima, od novorođene djece, djece jasličke dobi, vrtićke dobi, osnovnoškolaca, srednjoškolaca i studenata. Općina stipendira 57 studenata. Vodimo brigu o bolesnima, starima i nemoćnima, o ljudima lošeg imovinskog stanja, nastojimo im pomoći u teškim trenucima od osiguranja smještaja, toplog obroka do pomoći u plaćanju računa za struju ili vodu. Ono što želimo što prije napraviti je otvoriti barem dnevni centar za osobe treće životne dobi.

Ponosim se uređenjem naših plaža, šetnica i parkova. Fažana danas ima 5 km uređene plaže odnosno u dužini cijele svoje Općine. Za najveći pomak u uređenju mjesta Fažana je dobila i posebno priznanje Hrvatske turističke zajednice Plavi cvijet. Zadovoljna sam i time što smo ove godine počeli rješavati problem oborinske kanalizacije, problem groblja, što smo započeli sa rekonstrukcijom Multimedijskog centra u Fažani i što na svakom djeliću naše Općine pokušavamo poboljšati uvjete življenja za sve stanovnike.

 

Možete li nam reći zašto ste bili protiv Projekta Brijuni rivijera te koje ste zahtjeve postavili kao uvjet?

Moram istaknuti da Općina Fažana nije protiv Projekta Brijuni rivijera ali je protiv po Općinu štetnog Ugovora. Obzirom da je Općina Fažana vlasnik u 50% Pinete (drugi vlasnik je Republika Hrvatska) stanovišta smo da nas se mora uvažavati kao ravnopravne partnere, da se mora poštivati naša prostorno planska dokumentacija, i da realizacija Projekta bude na korist građanima Općine Fažana. Ne možemo se složiti da nekome, u ovome slučaju firmi Brijuni rivijera d.o.o., prepustimo zemljište a da ne znamo što će se tamo raditi, da naši građani nemaju pristupa moru i da od toga nemamo nikakvih prihoda i to na razdoblje od 66 godina.

Stvarno je došlo vrijeme da se izvrši decentralizacija na svim područjima i da lokalna samouprava koja najbolje brine o svakom stanovniku, o svakom milimetru svoje zemlje o tome i odlučuje jer ona najbolje zna koji su interesi građana koji tu žive.

 

Na listi ste Kukuriku koalicije u osmoj izbornoj jedinici, kako će to dodatno pomoći Vašoj općini i te koji su to projekti za koje će te se zalagati  na nacionalnoj razini?

Pomoći ću svojim radom svim lokalnim samoupravama, nastojati ću da se  sredstva koja su centralizirana  vrate jednim dijelom u lokalnu samoupravu i da se omogući kvalitetnije ostvarenje programa. Došlo je vrijeme da se radi po načelu pravednosti, da je čovjek u prvom planu,i da se omogući da čovjek može živjeti od svog rada ili mirovine. Moramo osigurati mladima budućnost, osigurati im posao i da napokon vidimo sretne ljude.

Iz drugih medija

AEM